Kinesisk ekonom: Korruption knäcker regimen, men inte Kina
Zhang Weiying, tidigare chef för Guanghua School of Management vid Pekings universitet. (Foto: Weibo.com)


En tidigare universitetsprofessor i Peking, Zhang Weiying, talade vid ett offentligt forum i förra veckan om hur korruptionen kan lösas i Kina, och betonade att det endast utgör ett allvarligt hot mot kommunistpartiet, inte mot nationen.

Zhang, som förestod Guanghua School of Management, talade om ”korruptions-bekämpningens två svårigheter” på The Observer Forum i Peking den 19 december, där Kinas nya politiska och ekonomiska riktning för det kommande decenniet diskuterades efter ledarskapsskiftet i november.

Zhang kommenterade att den djupt rotade korruptionen i det kinesiska kommunistpartiet har förvärrats, och han tror att om alla tjänstemän skulle utredas så skulle inte många befinnas vara fria från korrupt beteende.

Han föreslog därför att den 18:e partikongressen nyligen skulle få utgöra starten för en ny tidslinje, och föreslog att man bara skulle straffa de partitjänstemän som fortsätter begå sådana brott, medan man överser med dem som har korrigerat sitt beteende efter ledarskapsbytet.

I rapporten från den 18:e partikongressen anser förre ledaren Hu Jintao att om korruptionen fortsätter så kommer det att förstöra både partiet och landet, något som Zhang motsäger. Han menar istället att endast partiet kommer att hotas om den nya anti-korruptionskampanjen misslyckas.

Nyligen utsågs en medlem av politbyråns ständiga utskott, Wang Qishan, till sekreterare i Centralkommissionen för Disciplinkontroll. Detta sågs allmänt som ett försök att poängtera den vikt man lägger vid kampanjen.

Insiders avslöjade att detta var den nye partiledaren Xi Jinpings idé eftersom de två männen redan hade nått en ömsesidig förståelse beträffande korruptionsbekämpning.

Analytiker tror att Wang, som tidigare hade portföljer inom finans- och ekonomisektorn, kommer att fortsätta sin kraftfulla stil i rollen som sekreterare Centralkommissionen för Disciplinkontroll, och är troligtvis inställd på att fokusera på korruption inom finansvärlden i Kina, där det är gott om det.

Originalartikel på kinesiska.

Översatt från engelska.