Kinesisk domstol beviljar skadestånd till våldtäktsoffers mor
Tang Hui (t.v.), mor till ett våldtäktsoffer, sitter bredvid sin advokat i Folkets provinsdomstol i staden Changsha i Hunanprovinsen den 15 juli 2013. Domstolen tilldelade Tang skadestånd efter att hon skickats till ett arbetsläger för att ha krävt att de som angripit hennes dotter skulle straffas. (Foto: STR/AFP Getty Images)


Tang Hui, modern till ett 11-årigt våldtäktsoffer, vann en banbrytande rättegång på måndagen mot myndigheterna i Hunanprovinsen, södra Kina. De hade dömt henne till tvångsarbetsläger efter att hon framgångsrikt hade protesterat mot domstolens utslag i dotterns våldtäktsfall.

I oktober 2006 blev Tangs dotter kidnappad och tvingad in i prostitution. Efter att hon räddades tre månader senare, tryckte Tang på de lokala myndigheterna att utreda fallet. Fem av de sju utpekade förövarna dömdes.

Tang som var missnöjd med de straff som dotterns angripare fick, ville få till stånd en straffskärpning genom att överklaga till högre instans. I augusti 2012, strax efter att de sju männen fick strängare straff dömdes Tang utan rättegång till 18 månaders tvångsarbete. Detta väckte stor upprördhet på olika sociala medier och Tang släpptes en dryg vecka senare.

Tang stämde staden Yongzhous arbetslägerkommitté i januari för att få ersättning och en skriftlig ursäkt från kommittén, men stämningsansökan avslogs i april. Hon överklagade då till Folkets provinsdomstol i Hunanprovinsen.

På måndagsmorgonen tillerkändes Tang 2 941 yuan (ungefär lika mycket i kronor) av den lokala arbetslägerkommittén och fick en muntlig ursäkt från Jiang Jianxiang, den polischef i Yongzhou som hade arresterat henne.

Tangs ursprungliga krav på en skriftlig ursäkt beviljades inte, men bara att hon vann målet är något som tidigare inte skådats.

Tangs advokater uppgav att fallet vanns på grund av berövande av personlig frihet och psykiskt lidande.

På måndagen visade många kinesiska mikroblogganvändare sitt ogillande efter den låga kompensationen och bristen på skriftlig ursäkt. Domstolen hade bestämt att Jiangs ursäkt räckte och att det inte fanns någon rättslig grund för en skriftlig.

Myndigheternas makt att döma människor till omskolning genom arbetsläger utan rättegång har kritiserats under åren. Tangs fall har utlöst diskussioner om att reformera förfarandet vid frihetsberövande, men analytiker ifrågasätter fortfarande att det blir några verkliga förbättringar i behandlingen av fångar, som ofta torteras och arbetar långa pass under svåra förhållanden.

Pu Zhiqiang, en av Tangs advokater, trodde att rättegången skulle ha varit av större betydelse om fokus hade legat på om arbetslägerdomen varit laglig, i stället för ersättningsfrågan. ”Domen är ett resultat av en kompromiss mellan de olika krafter som haft inflytande i fallet. Naturligtvis har inte verklig rättvisa uppnåtts,” sade Pu i en intervju med AP.

”Det är ett blandat resultat,” sade Joshua Rosenzweig, forskare i mänskliga rättigheter vid Chinese University of Hong Kong, i en intervju med South China Morning Post. ”Skadeståndet var symboliskt för henne, vad hon var ute efter var ursäkten. Hon vill att polisen ska vara ansvarig för sina handlingar, inte bara i hennes eget mål utan också i det brottmål som rör hennes dotter. ”

Översatt från engelska