Kinesisk delegations taktik på FN-möte slog tillbaka
Den kinesiska delegationen gjorde sin närvaro uppmärksammad i mars under ett arrangemang på temat mänskliga rättigheter i Kina som hölls i FN. De kastade bland annat en mikrofon från sitt bord, vilket en mediaobservatör kallade "oartigt". (Med tillstånd av Ethan Gutmann )


Sammankallandet av FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève den 19 september var ett tydligt exempel på hur diplomater och tjänstemän från det kinesiska kommunistpartiet ibland tänjer på det internationella systemet till bristningsgränsen.

Genom att ideligen avbryta en talare från en frivilligorganisation inom FN, med att ropa ”ordningsfråga!” försökte den kinesiska delegationen få tiden att rinna ut, i syfte att förhindra att sådana synpunkter luftades som de kinesiska myndigheterna finner obekväma.

Chen Shizhong, som forskar kring människorättskränkningar i Kina, hade precis börjat sin presentation vid det 21:a mötet i den 24:e reguljära sessionen för rådet för mänskliga rättigheter i Schweiz. Hans tal började som följer:

Chen sade: ”[Min grupp] uppmanar Rådet för mänskliga rättigheter att uppmärksamma Kinas fjorton år långa förföljelse av Falun Gong, som har skördat ett stort antal liv. Inte bara har det varit en av världens största människorättskriser, utan det kinesiska kommunistpartiets påstådda tagande av Falun Gong-utövares organ utgör också en stor… ”

Ja, ni kanske anar vad den kinesiska delegationen gastade efter det.

Falun Gong är en andlig metod som förföljs av de kinesiska myndigheterna. Häcklandet i form av avbrott för ”ordningsfrågor” fortsatte i ungefär ytterligare tio minuter, tills den kinesiska delegationen i praktiken beordrades att ge sig av från sekretariatet, som har ansvaret för ordningen i rådets kamrar.

Efter att Chen Shizhong hade fått tala fritt i cirka tre minuter, blev han återigen avbruten med samma ordningsfråga: att talaren, Chen, faktiskt inte var ansluten till den grupp vars talan han förde. (I detta fall var det Nonviolent Radical Party, en europeisk pacifistisk NGO på vänsterkanten med FN-status.) Kineserna var helt på det klara med att han hade blivit vederbörligen ackrediterad ett flertal gånger, men ordningsfrågorna fortsatte att dugga.

”Sekretariatet vet inte ens talarens namn,” sade den kinesiska representanten vid ett tillfälle. ”Vi hoppas att sekretariatet kommer att identifiera och förtydliga vem den här personen är.”

Falun Gong-talaren backades upp av Storbritannien, Italien, Schweiz, Sverige, Frankrike och USA. ”Talaren har rätt att tala, och vad han säger är relevant,” sade den amerikanska representanten vid ett tillfälle, och underströk med sina gester  att begäran var rimlig.

”Vi ser fram emot att höra slutet av uttalandet från denna NGO… ” sade representanten från Tjeckien. Han tillade att kineserna hade ”gjort detta uttalande till dagens populäraste uttalande”, vilket framkallade applåder, och vice ordföranden kämpade för att kväva en fnissattack. Försöket att stjälpa talet om Falun Gong verkade ha slagit slint.

Det var dock som att hälla vatten på en gås vad gällde kineserna. Mannen som anförde försöken av avbryta var gammal i gamet.

Ethan Gutmann, som forskar om kränkningar av mänskliga rättigheter i Kina, särskilt organstölder från Falun Gong-utövare, kände igen honom väl.

Gutmann hade mött den kinesiske delegaten när han talade vid ett forum som anordnades av andra människorättsaktivister i mars i år. ”De hävdade att det var en olaglig sammankomst och så vidare. De försökte få tiden att rinna ut, inte genom att ställa en fråga utan att inte uppge sina namn. De försökte skrämmas genom att fotografera alla som deltog. De var mycket aggressiva och demonstrativa”, skrev han i ett mejl.

En oidentifierad kvinna, som tycktes vara kinesiska, hade också försökt fotografera Chen Shizhong medan han höll sitt tal på torsdagen. Hon tillrättavisades av en av FN:s vaktmästare och stoppade undan kameran.

Även i mars drog den kinesiska delegationens upptåg observatörernas uppmärksamhet till sig. The World Bulletin, ett medieföretag baserat i Turkiet, rapporterade efteråt: ”Under debatterna orsakade de kinesiska diplomaterna en skandal genom att ursinnigt kasta ner de mikrofoner som placerats på deras bord av medierepresentanter för bild och ljud.”

De tillade: ”Reaktionen från de kinesiska diplomaterna betraktades som oartig.”

Översatt från engelska


En kinesisk FN-delegat svarar på punkter som tagits upp av Chen Shizhong, som forskar om människorättskränkningar mot Falun Gong-utövare i Kina. Den kinesiska delegationen försökte störa Chens anförande vid FN:s råd för mänskliga rättigheter den 19 september, men försöket fick de församlade att brista ut i skratt. (Skärmdump/webtv.un.org/Epoch Times )

En kinesisk FN-delegat svarar på punkter som tagits upp av Chen Shizhong, som forskar om människorättskränkningar mot Falun Gong-utövare i Kina. Den kinesiska delegationen försökte störa Chens anförande vid FN:s råd för mänskliga rättigheter den 19 september, men försöket fick de församlade att brista ut i skratt. (Skärmdump/webtv.un.org/Epoch Times )