Kinesisk avhoppare fängslad i Kina
Jia Jia (till vänster) och hans son Jia Juo på flygplatsen i Nya Zeeland 2007 då Jia Jia ankom efter att ha hoppat av det kinesiska kommunistpartiet. (The Epoch Times)


– Vi talade med honom strax efter att han blivit fängslad på flygplatsen och Jia Jia bad oss att fortsätta att ringa till honom, men sedan dess har vi inte fått svar från hans mobiltelefon. Ingen vet var han är just nu, sade Kerry Gore, människorättsadvokat från Nya Zeeland.

Jia Jia, före detta generalsekreterare i Shanxiprovinsens förening för vetenskapsmän och tekniska experter, är FN-flykting och har permanent uppehållstillstånd i Nya Zeeland. Han hoppade av offentligt från det kinesiska kommunistpartiet under 2006 medan han var på en resa till Taiwan.

Hans son, Jia Kuo, är kvar i Nya Zeeland. Jia Kuo sade att han kände på flygplatsen som om han skulle behöva övertyga sin far att stanna i Nya Zeeland då han visste att han sannolikt skulle utsätta sig för fara i Kina. Men han tänkte på sin fars vilja och på folket i Kina och beslutade stödja sin far villkorslöst, sade han.

– Han är säker på att han kommer att vara framgångsrik mot det kinesiska kommunistpartiet (KKP), han är full av tillförsikt att rättvisan kommer att segra över ondskan. Han är full av tillförsikt att demokratin kommer att besegra diktaturen. Det är därför han gjorde det på det här sättet, sade Jia Kuo.

Jia Jia tog flyget tillbaka till Kina tre år efter att han flytt från Kina. Under de senaste tre åren har han varit en ivrig förespråkare för det kinesiska folkets frihet. Efter att offentligt  i Taiwan förklarat sin avgång från KKP, har Jia Jia stött aktivt det kinesiska folket att göra detsamma. Jia Jia är vicepresident i Kinas övergångsregering som bildades i början av 2008.

I ett brev som han lämnade kvar i Nya Zeeland, skrev Jia Jia: ”Under de senaste tre åren har jag vid flera tillfällen i många länder bett offentligt alla partimedlemmar att avsäga sig KKP och etablera nya partier, och att bilda Förenade demokratiska staterna av Kina. … Den grundläggande orsaken till alla problem i Kina är KKP:s centralkommitté. Det enda hindret som håller Kina från att vara ett demokratskt land är KKP:s centralkommitté.”

Jia Kuo sade att fadern vågade ta beslutet om att återvända till Kina utan fruktan för fara eller förföljelse ”på grund av att han älskar sitt hemland, älskar sin hemstad, och endast för en demokratisering av fäderneslandet skulle han ta sådana risker och svårigheter.”

Kerry Gore sade att han under tiden har kontaktat den nyzeeländska ambassaden i Peking, som i sin tur kontaktade den kinesiska regimen. Något svar har de inte fått hittills.

– Som en advokat för mänskliga rättigheter är jag bekant med det kinesiska kommunistpartiets mycket dåliga mänskliga rättigheter och dess behandling av dem som förespråkar demokrati i Kina.  Därför är jag mycket bekymrad över Jia Jias personliga säkerhet, sade Gore.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/24360/