Kinesisk analytiker varnar för fastighetskrasch


I kölvattnet efter skuldkrisen i Dubai bevakar försiktiga analytiker Kinas fastighetsmarknad noggrant för att upptäcka tecken på en liknande krasch. Bland de mer pessimistiska kommentatorerna i Kina finns Shi Hanbing. Han uppmanar landet att göra sig redo för att fastighetsbubblan snart kommer att spricka.

I sitt blogginlägg den 18 december, med titeln ”Kina borde förbereda sig på en fastighetskrasch”, jämför Shi Kinas nuvarande situation med hur det var i Japan innan den katastrofala kraschen där under det tidiga 90-talet, och han ser alarmerande likheter mellan de två ekonomierna.

Shi ser tre faktorer som avgörande för den Japanska tillgångsprisbubblan: Spekulation och överinvestering i fastigheter, beviljande av för många lån, samt förändringar i befolkningsstrukturen. Enligt Shi präglas den kinesiska ekonomin idag av dessa tre faktorer.

Shi tror att den kommande kinesiska kraschen kommer bli än mer katastrofal än den som slog sönder den japanska ekonomin för två decennier sen, eftersom Kina är känsligare, då man saknade den avancerade teknologi och välbärgade befolkning som gjorde att japan kunde överleva en krasch.

Enligt Shi har man på senare år sett ett stort gap mellan vinsterna på fastighetsmarknaden och andra industrier i Kina. Han menar att vinstklyftan har blivit ännu större på grund av de ökade skatter som de lokala myndigheterna lagt på för att få fram stimulansmedel att användas av centralregeringen. Den mycket smala vinstmarginalen har oundvikligen drivit stora mängder kapital till den lukrativa fastighetsmarknaden, vilket gjort att bubblan växt ytterligare. 

Shi uttrycker sin oro för det ökade inflödet av kapital till fastighetsmarknaden från andra industrier och även från offentliga medel. ”Om den finansiella grunden för tillverkningsindustrin skakas, hur kan då ett fastighetsberoende Kina klara av fluktuationer eller till och med en krasch på fastighetsmarknaden?” skriver han.

Shi tillade att Kina, i likhet med Japan innan kraschen, beviljat lån på löpande band, allt sedan regeringens stimulansplan sattes i verket. Bara under de första nio månaderna 2009 har Kina utfärdat lån på 8,67 biljoner yuan. Även fast det inte är känt hur mycket av dessa lån som pumpats in i fastighetsmarknaden, menar han att det måste vara en enorm summa, med tanke på antalet markköp i Kinas större städer under samma tidsperiod.

Shi noterar att japans fallande födselstatistik efter sin babyboom också bidrog till den bristande fastighetsbubblan. Han påminner läsarna om att Kinas födselstatistik har gått ner snabbt under det senaste årtiondet, något som många ignorerat. ”Om tio år, när befolkningsstrukturen förändrats drastiskt….och överflödiga bostäder översvämmar marknaden,… vem kommer då finnas där för att stödja fastighetsbubblan och det falska välstånd som bubblan byggt?”

Shi avslutar sin blogg med att kritisera internetgrupper som hyllar fastighetsmarknadens tillväxt medan man döljer de dystra framtidsutsikterna för allmänheten. ”Kom ihåg, Kina saknar Japans två pelare (teknologi och rik befolkning) och är därför mycket känslig för en fastighetskrasch. Det är hög tid att ge dessa frågor seriös uppmärksamhet.”

Shis förutsägelse om en skadlig fastighetskrasch upprepas av många analytiker både i Kina och utanför, därbland den kinesiske ekonomen Cheng Xiaonong. I en intervju med New Tang Dynasty TV nyligen kommenterade Cheng hur olämpligt beviljande av lån har lett till att Kinas fastighetsbubbla börjat växa snabbare. Cheng påpekade även att så snart allmänheten börjar få panik för att kraschen uppdagas kommer den kinesiska regeringen att stänga bankerna för att hindra att folk tar ut mängder av kontanter. Som ett resultat kommer hela det finansiella systemet paralyseras. När det sker kommer inga utländska affärsintressen i Kina kunna ta sig ur situationen, sade Cheng.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/26925/