Kinesisk advokat hungerstrejkade för sin rätt att utöva yrket
Advokaten Zhang Keke i Wuhan protesterade mot att hans årliga utvärdering ställts in, genom att hungerstrejka framför Wuhans advokatsamfunds kontor. (Med tillstånd av NTD Television)


Advokaten Zhang Keke tog till drastiska medel när myndigheterna hotade hans rätt att verka: Han hungerstrejkade. Efter bara två dagar vek sig myndigheterna och godkände den årliga utvärdering som alla advokater måste genomgå i Kina. Men Zhangs fall är bara ett av många som sätter ljuset på advokaters svåra situation i landet.

Varje år måste kinesiska advokater genomgå en utvärdering för att få sina licenser förnyade. Det handlar i praktiken om att bedöma hur politiskt korrekta och lojala de är mot kommunistsystemet.

I maj ställde Wuhans advokatsamfund in advokaten Zhang Kekes årliga utvärdering, enligt uppgift som en hämnd för att han tagit på sig att försvara Falun Gong-utövare.

Från den 10 juni hungerstrejkade Zhang Keke framför Advokatsamfundets kontor. Många kineser, bland annat flera advokater, anslöt som stöd för Zhang den 11 juni, med planer på att genomföra en 100-dagars hungerstrejks- och bönestafett.

Den 12 juni beslutade Wuhans Advokatsamfund att godkänna Zhangs årliga utvärdering.


Advokaten Zhang Keke i Wuhan protesterade mot att hans årliga utvärdering ställts in, genom att hungerstrejka framför Wuhans advokatsamfunds kontor. (Med tillstånd av NTD Television)

Advokaten Zhang Keke i Wuhan protesterade mot att hans årliga utvärdering ställts in, genom att hungerstrejka framför Wuhans advokatsamfunds kontor. (Med tillstånd av NTD Television)

"De godkände min utvärdering klockan 14", sade Zhang till NTD. "Hungerstrejken har avslutats. Jag uppskattar stödet och hjälpen från chefen på vår firma. Jag är också tacksam mot de människor i samhället, mina kollegor, mina medievänner och mot er. Jag tackar alla som har hjälpt och stöttat mig, antingen på plats, via internet, på alla möjliga sätt, inklusive hungerstrejkstafetten”.

Zhang sade också att den årliga utvärderingen är olaglig, men advokater tvingas acceptera den. "Om man inte klarar utvärderingen får man svårigheter och begränsningar i sitt arbete, till exempel när det gäller att få ut handlingar och [ordna] möten. Advokater borde inte lyda detta olagliga system, men de har inget val", sade han.

Zhang sade att han trodde att Justitiekansliet låg bakom Wuhans advokatsamfunds agerande, och att det var ett sätt att förtrycka honom för att han åtagit sig Falun Gong-fall.

250 000 advokater ska genomgå den årliga utvärderingen i år. Många advokater och deras firmor får sina utvärderingar inställda som ett inofficiellt straff för att de åtar sig känsliga fall.

Aktivisten Wang Lan sade till NTD: "Vad Kinesiska kommunistpartiet gör mot advokater visar att dess makt står över lagen, och att den undertrycker lagen. … Detta visar på partiets auktoritära styre. Man bör visa advokaterna uppskattning för att de värnar om folks rättigheter. Vi bör definitivt stödja deras krav på att [följa] lagens, moralens och rättvisans principer. Skulle det här auktoritära sättet fortsätta kommer vi alla att bli offer”.

Under de senaste två åren har många kinesiska advokater behandlats orättvist. En grupp advokater, som insett farorna som de lever med, har bildat ett nätverk för ömsesidigt stöd. Dessutom har över 60 advokater skrivit en vädjan som lagts upp på internet, om att den årliga utvärderingen ska upphöra.

Ma Xiaoming, en före detta TV-reporter i Shaanxi, sade till NTD: "Fler advokater vågar nu stå upp och ge juridisk rådgivning till petitionärer. Detta visar på styrkan hos kinesiska advokater och deras ökande medvetenhet om sitt juridiska och sociala ansvar … ’Rättsstat’ och ’lagstyre’ är bara slagord som används av Kommunistpartiet. I själva verket är det ett extremt hyckleri. Det finns inget rättssystem under en auktoritär regim."