Kineserna vet att regimen kommer att kollapsa
Karma Namgyal, generalsekreterare för amerikanska Tibetan Dhokham Chushi Gangdruk, talade om behovet av tibetanerna att vara medkännande mot kineserna och inse att problemet ligger hos KKP. Han talade den 4 december i Rockville, Maryland om effekterna av Nio kommentarer. (Foto: Xi Ming / Epoch Times)


Flera aktivister från Kina och närliggande kommunistiska länder möttes i början av december för att diskutera den effekt som boken ”Nio kommentarer om kommunistpartiet” har haft i Kina och utomlands.

En effekt är att kommunistpartiet i Kina har svårigheter att rekrytera nya medlemmar. Ett annat resultat är att vanliga medborgare har fått insikter om att den enda vägen framåt för Kina är att först göra sig av med kommunistpartiet och dess korrupta kultur.

Två forum sammankallades för att diskutera denna bok, som består av nio ledarartiklar eller ”kommentarer”, som tidningen Epoch Times publicerade i november-december 2004. Utfrågningen hölls i Rockville, Maryland, en stad cirka tre mil utanför Washington, DC

– Nio kommentarer är en samling av avslöjanden av de brott som utförts av kommunistpartiet och avslöjar dess sanna natur, sade Wei Jingsheng, en av Kinas ledande dissidenter och upphovsman till Kinas demokratirörelse och som tillbringade nästan 18 år i Kinas fängelser för att ha förespråkat demokrati.

Wei sade att inte ens han hade varit fullt medveten om antalet brott som det kinesiska kommunistpartiet (KKP) begått, och prisade boken för att ha ”systematiskt” avslöjat dem. Offren vet att de har behandlats orättvist men Nio kommentarer får dem att gå till källan, det kommunistiska systemet, vilket är ”grundorsaken” och det ökar deras förståelse som individer som utnyttjats (eller ännu värre).

Presentatörerna på forumet sade att Nio kommentarer hade hjälpt dem att få insikt i deras kamp med KKP, placera deras erfarenheter i ett större sammanhang och väcka en högre andlig medvetenhet. ”Nio kommentarer” är verkligen mån om att ”befria själen”, sade professor Yanjun Sun, som var gästforskare vid University of Hawaii när han offentligt lämnade KKP i maj. Han anser att boken klargör det faktum att det kinesiska folket inte håller på med ”våld och revolution”, vilket är KKP:s sätt, utan kan över en natt ”bryta sig loss från KKP:s bojor och fredligt övergå till ett bättre samhälle” med den här boken.

Karma Namgyal, generalsekreterare för USA:s tibetanska Dhokham Chushi Gangdruk, sade att när han tittade på videoversionen av Nio kommentarer påminde den honom om hur hans far brukade berätta historier om kommunisternas verkliga karaktär. ”Om [kommunisterna] kommer hela vägen till Tibet, kommer de att förstöra människorna och kulturen och döda människor, förstöra mark, miljö, och så vidare, sade Namgyal när han citerade sin far. På 1950-talet hade de inte Nio kommentarer men ”[Nio kommentarer] var det kollektiva medvetandet av det tibetanska folket”, sade han.

En viktig konsekvens av Nio kommentarer har varit rörelsen, Utträde ur Kinesiska kommunistpartiet, som fick sin början strax efter publiceringen 2004. När denna artikel skrev hade 64 miljoner människor, huvudsakligen kineser från fastlandet, trätt ut ur KKP eller dess anslutna organisationer, de unga pionjärerna och det kommunistiska ungdomsförbundet.

Ting Shen, som representerar det kinesiska förbundet för offren, beskrev tänkandet hos människorna, som hon hjälper att få sin egendom tillbaka som togs av korrupta KKP-tjänstemän. Hennes organisation försvarar fastighetsägare som drabbas av tvångsvräkningar och som har fått sina hem rivna för att ge plats för Expo 2010 i Shanghai.

– Även om de får sin egendom tillbaka vet de att de kan förlora den över en natt. Dessa människor vill inte bara ha sin egendom tillbaka utan också se slutet på KKP, sade Shen.

Professor Sen Nieh, värd för dessa forum och ordförande i Epoch Times-Washington DC, påpekade att även om alla kineser som träder ut ur partiet gör det från hjärtat, försöker KKP alltid blåsa upp sina siffror, och tar med falska siffror. Det är deras sätt att bemöta Nio kommentarer och rörelsen om utträdet ur KKP.

New Tang Dynasty TV-kommentator Tianliang Zhang, professor på George Mason University, har en del bevis på hur det kinesiska folkets medvetande har förändrats efter 2004, då Nio kommentarer publicerades. 1989 ”föll studenter på knä framför Folkets stora sal, bedjande partiledarna att komma ut och prata med dem”, under protesten på den Himmelska fridens torg, som blev en massaker. Vid den tidpunkten ville studenterna inte i sina hjärtan överge kommunistpartiet. Zhang jämför denna respons med att i juni, i ett litet län, brände vissa människor en polisbyggnad. Mer än nittio procent av kommentarerna på internet applåderade denna åtgärd.

– Folket är trött på KKP och vill nu göra sig av med det, avslutar Zhang.

Lisa Tao, chef för Global servicecenter för utträde ur KKP i Washington, sade att nyligen trädde 73 partimedlemmar ur som respons på samtal från USA till Kina. Hon sade att DVD av ”Nio kommentarer” säljs på den svarta marknaden för 15 yuan (ca 16 kr) i Shanghai och några städer i provinsen Sichuan.

Bin Han, kommentator på New Tang Dynasty TV, sade att efter att ha varit vid makten i 60 år, skulle det vara rimligt att fråga varför KKP inte kan ge en viss kontroll och frihet till folket.

– Men KKP vet att det är mycket svagt. Det ser bara starkt ut från utsidan. Det vet att dess främsta fiende är människorna så det förlorar inte kontrollen över folket.

Kineserna är inte den enda nationen som har genomgått ett auktoritärt styre av kommunistisk diktatur. Tibet, Laos, Kambodja, Nordkorea och Vietnam har lidit också och de flesta asiatiska länder var representerade på dessa två forum. Tibetanerna har varit under KKP:s styre i 51 år och har också upplevt hur 1,2 miljoner har dödats, placerats på arbetsläger för omskolning och skickas till psykiatriska sjukhus, enligt Jingmei Liangjia från Tibetanska samhällen i huvudstadsregionen.

Han kom till insikt om att kineserna inte är emot Nio kommentarer utan endast kommunisterna är det.

– Vi måste skilja mellan kineserna och kommunisterna, sade hans landsman, Namgyal.

– När Nio kommentarer kom ut insåg folk att det fanns miljontals andra som led på samma sätt. Det kinesiska folket på fastlandet lider på samma sätt som tibetanerna, laotier, kambodjaner och vietnameser. Vi är alla offer. Så vi förstår att det inte är det kinesiska folket utan det är kommunistpartiet som är problemet, sade Genie Nguyen, ordförande och grundare av Voice of Vietnamese Americans.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/26442/