Kineser: "Vi vill inte gå under med kommunistpartiet"
De kinesiska tecknen ovan betyder "Avsäg dig det kinesiska kommunistpartiet". (Foto: Epoch Times)


Redaktörens anmärkning: Epoch Times publicerar här direktöversatta uttalanden från kineser som lämnat det kinesiska kommunistpartiet och dess underorganisationer. Sådana uttalanden skickas in till en sajt knuten till den kinesiska upplagan av Epoch Times, Dajiyuan.

Rörelsen att avsäga sig, gå ur, eller lämna kommunistpartiet, som kallas ”Tuidang” på kinesiska, startade i slutet av 2004, strax efter att Epoch Times publicerat Nio kommentarer om kommunistpartiet, en serie ledarartiklar som utforskar kommunistpartiets natur och historia. Uttalandena ger en sällsynt och rak inblick i historien. Kineser vänder kommunistpartiet ryggen, och väljer samvete framför bekvämlighet och går fredligt in i ett framtida Kina utan partiets styre.

Här presenteras ett urval av redigerade Tuidang-uttalanden som lämnats av kineser den 22-26 oktober 2012.

Jag har inga illusioner om partiet
Jag har inga illusioner om det parti som trakasserar folk, mörklägger allt och uppvisar en falsk fasad av fred och välstånd. Jag gick aldrig med i kommunistpartiet, men jag gick med i dess ungdomsförbund och Unga pionjärer. Nu träder jag frivilligt ut ur dem!

Deng Youchang

22 oktober 2012, 15:43

Jag har insett vilka brott partiet har begått
Jag var medlem i Unga pionjärer, ungdomsförbundet och partiet, delvis på grund av tvång, delvis på grund av min egen strävan efter berömmelse och vinning. Nu har jag insett att de brott kommunistpartiet har begått är avskyvärda, och det vill aldrig korrigera sina brott och misstag, så jag går ur det.

Yang Yu

22 oktober 2012, 11:21

Vi ville hoppa av för länge sedan
Kommunistpartiet har förstört miljön och missbrukar mänskliga rättigheter. Vi ville lämna det för länge sedan. På grund av rädsla och vissa problem vågade vi inte göra det. I backspegeln ser vi att det att inte lämna det innebär att acceptera och stödja det, vilket bådadera har medfört stora katastrofer för nationen och folket. Så nu meddelar vi högtidligt att vi lämnar det kinesiska kommunistpartiet och alla dess organisationer.

Hu Tianbao, Cai Zhengdong, Yan Guixian, Lu Shengbing med flera, totalt 121 personer

22 oktober 2012, 14:24

Kommunistpartiet är en ondskefull kult
Med tidens gång och enligt mitt eget resonemang har jag klart sett att kommunistpartiet är en ond kult rakt igenom. Dess kärna är hat eftersom det får människor att lida. För att få en ljus framtid meddelar jag att jag träder ut ur det onda kommunistpartiets ungdomsförbund, Unga pionjärer och alla dess organisationer.

Zhang Xueping

22 oktober 2012, 20:47

Det kinesiska kommunistpartiet är djävulen
Jag har fått reda på att det avskyvärda kommunistpartiet stödjer organstölder från levande Falun Gong-utövare. Det är inte något som människor är kapabla till. Det kinesiska kommunistpartiet är djävulen. Jag vet också att kommunistpartiets tjänstemän är korrupta och pengar är allt för dem. Vanligt folk har inte några mänskliga rättigheter i Kina. Ett sådant samhälle det är! Jag tillkännager högtidligt mitt utträde ur partiets Unga pionjärer och alla dess organisationer.

Lone Star, Shanxiprovinsen

23 oktober 2012, 11:04

Livet är så svårt för oss
Vi är vanliga människor som lever på botten av det kinesiska samhället. Livet är så svårt för oss. Vi såg på nyheterna att människor som bor i de demokratiska länderna har normala rättigheter. De är de verkliga ägarna av landet, lever utan rädsla och förtryck. Vi kineser däremot lever under en järnhand, och utsätts för svek, terror och förtryck. Nu har vi gradvis insett att alltihop är orsakat av kommunistpartiet. Det är resultatet av dess lögner, svek, hjärntvätt, korruption, exploatering och förtryck. Partiet har också orsakat den kaotiska situationen i detta land. Det är roten till allt ont. Nu eliminerar Himlen partiet, och vi vill inte gå under med det. Låt Epoch Times vara vårt vittne till att vi här högtidligt meddelar att vi omedelbart går ur kommunistpartiet, dess ungdomsförbund och Unga pionjärer och alla tillhörande organisationer. Vi ber till Himlen om en ljus framtid, och vi är tacksamma!

Ying Chunhua, Yang Yaxi, Li Youming, Kina

23 oktober 2012, 21:26

Jag raderar bort vilddjurets märke
Jag gick med i kommunistpartiets Unga pionjärer när jag var liten och inte visste någonting om det. När jag gick med i ungdomsförbundet var jag ung och visste ingenting om det. Efter att jag hade börjat arbeta blev jag tvungen och lockad att gå med i partiet (för att kunna försörja mig i ett statsägt företag). Nu kan jag äntligen se partiets onda natur. Jag meddelar högtidligt att jag i dag lämnar kommunistpartiet och raderar bort vilddjurets märke och börjar ett nytt liv.

Jin San, Hunanprovinsen

23 oktober 2012, 22:18

Kommunistpartiet förföljer goda människor
Jag går ur de Unga pionjärerna. Kommunistpartiet förföljer goda människor. Jag hölls olagligt fängslad i ett fångläger på grund av boendefrågor. Jag bevittnade där att Falun Gong-utövare misshandlades och torterades med elektriska batonger i försök att tvinga dem att skriva bekännelser. Om de vägrade kastade polisen in dem in i cellerna med narkotikahandlare och narkomaner och fick dessa att misshandla Falun Gong-utövare. Efteråt gav vaktchefen narkotikahandlarna narkotika som belöningar. Dessa saker hjälpte mig att se kommunistpartiets onda natur. Det är oundvikligt att Himlen kommer att eliminera det kinesiska kommunistpartiet.

Wang Ping, Kina

24 oktober 2012, 04:53

Kommunistpartiet är ondskefullt
Vi vet från djupet av våra hjärtan att kommunistpartiet är ont. Vi har inte haft någon möjlighet att lämna det förrän nu när vi åkt utomlands. Vi meddelar högtidligt att vi träder ut ur kommunistpartiet och dess underorganisationer. När vi återvänder till vårt land kommer vi att känna oss fria och lugna.

Xiao Gong och Xiao Po, kinesiska turister i Storbritannien

25 oktober 2012, 04:58

Vi lämnar det onda partiet
Det Kinesiska kommunistpartiet är en våldsam, blodtörstig och människofientlig organisation och representerar en handfull i makteliten. Himlens vilja är att eliminera den. Vi meddelar högtidligt i dag att vi lämnar det onda partiet, dess ungdomsförbund, och Unga pionjärer.

Guo Fu, Cui Haoyun, Gao Qiuyue, Zhao Shuo, och Zhang Youyuan Dezhou, Shandongprovinsen

26 oktober 2012, 14:36

Översatt från engelska