Kineser uppmärksammade "nationell tragedidag"
Falun Gong-utövare från olika länder utför en dans under en demonstration och fredlig protest i centrala Bukarest den 24 september 2011. En grupp rumäner och folk från utlandet tågade till den kinesiska ambassaden i syfte med att fästa allmänhetens uppmärksamhet på den den kinesiska kommunistregimens brott mot Falun Gong-utövare i över 12 års förföljelse. (Foto: Daniel Mihailescu / AFP / Getty Images)


Officiellt är den 1 oktober Kinas nationaldag, men egentligen är det årsdagen för grundandet av Kommunistkina.

Varje år samlas grupper av utlandskineser för att fira årsdagen på ett annat sätt, genom att uppmärksamma 1 oktober som ett datum för en nationell tragedi. Man gör det genom att belysa kommunistpartiets historia av våld och illdåd.

I Hongkong marscherade 800 utövare av Falun Gong (också känt som Falun Dafa) genom gatorna i Kowloons distrikt till stöd för mer än 100 miljoner personer som har trätt ur det kinesiska kommunistpartiet.

Gruppens Tian Guo-marschorkester drog en publik som även inkluderade folk från Kinas fastland. Dessa var chockade att se yttrandefriheten användas så öppet, eftersom en sådan stor samling människor skulle ha varit förbjudna och blivit brutalt förtryckta i Kina.

Åskådare förklarade betydelsen av minnesdagen för dem. 

– Idag [den 1 oktober] är inte en dag för firande, det är en sorgens dag. Ända sedan det kommunistiska Kina grundades har vi och våra landsmän upplevt ändlösa lidanden och svårigheter.

Högskolestudenten Chen berättade för Epoch Times att han var i Hongkong för att ta en examen i engelska och hade inte förväntade sig att se en demonstration av Falun Gong-utövare.

– Protestens omfattning, åsiktsskillnader som uttrycks av Hongkongbor och polisens välordnade sätt – jag är chockad, sade han.

De utlandsboende kineserna i London, inklusive uigurer och tibetaner, höll en liknande protest utanför den kinesiska ambassaden och demonstrerade mot det kinesiska kommunistpartiets kränkningar av mänskliga rättigheter och människors frihet. De demonstrerade till minnet av tiotals miljoner dödade under det tyranniska styret.

Andra demonstrerande grupper bar masker och hade banderoller där det stod: ”frihet och rättvisa för Tibet” och ”frihet och rättvisa för uigurer.” Talen, som uttryckte missnöje, hölls på fyra språk: kinesiska, engelska, uiguriska och tibetanska.

Liksom andra utlandsboende kineser sade demokratiaktivisten Jin Luxi: 
– Vi är inte här för att fira denna dag. Vi är här för att avslöja det kinesiska kommunistpartiets brott. Under dess 62 år, från den dagen som det med våld grep den politiska makten genom militärmakt, har det fört med sig den ena kinesiska katastrofen efter den andra: Massakrer, politiska förföljelser, svält och alla sorters onaturliga dödsfall. 

Den amerikanska huvudstaden var också platsen för en kinesisk ”minnesdag”. En kylig höstkväll den 30 september samlades 60 Falun Gong-utövare tyst mittemot den kinesiska ambassaden i Washington. Deras hållning var högtidlig och de sade att de ville visa att 12 år av förföljelse inte hade förändrat dem. De säger att de håller fast vid att följa den andliga läran av Falun Gong, som bygger på principerna om sanning, medkänsla och tolerans.


Tibetaner i exil håller plakat under en protestmarsch i New Delhi den 30 september efter självbränningen av två munkar den 26 september, troligen i syfte med att kräva religiös frihet i Tibet. (Foto: Raveendran / AFP / Getty Images)

Tibetaner i exil håller plakat under en protestmarsch i New Delhi den 30 september efter självbränningen av två munkar den 26 september, troligen i syfte med att kräva religiös frihet i Tibet. (Foto: Raveendran / AFP / Getty Images)

– Vi vill bara att dessa människor ser sanningen om det kommunistiska partiet och förföljelsen av Falun Gong, som har krävt mer än 3 000 liv, sade Mindy Ge, en av samordnarna för protesten. 

– Kommunistpartiet representerar inte traditionell kinesisk kultur, sade hon.

Falun Gong-utövare höll i banderoller med bilder på utövare som hade utsatts för tortyr och övergrepp och visade för åskådarna, och möjligen för dem som var inne i ambassaden, de brutala åtgärder som Kina vidtagit för att undertrycka meditationsmetoden.

Några hade banderoller om att träda ur kommunistpartiet och uppmuntrade kineser att delta i Tuidangrörelsen (utträde ur kommunistpartiet), som har sett mer än 100 miljoner personer i hela världen att avsäga sig allt samröre med kommunistpartiet och dess underorganisationer.

Demonstrationer för ”Kinesiska minnesdagen” ägde också rum i bland annat Taiwan, i Helsingfors i Finland och i den amerikanska staden Seattle.


Översatt från engelska:

http://www.theepochtimes.com/n2/world/chinese-mark-national-tragedy-day-worldwide-62406.html