Kineser kräver kompensation för beslagtagen mark
Byborna har i över nio månader slagit läger nära gasfabriken Huafeng för att vädja för sina rättigheter. De hoppas att myndigheterna kommer att ersätta de bybor som förlorat landområden. (The Epoch Times)


Den 9 november genomfördes ytterligare en stor protestaktion i Longwan, Chaozhou i Guandongprovinsen. Runt 3000 bybor hade samlats på kullen för att kräva ersättning för det land som beslagtagits av de lokala myndigheterna, innan det planerade kraftledningsprojektet påbörjas.

Invånarna har under en lång tid utsatts för ett våldsamt förtryck då de försökt nå fram till de korrupta tjänstemännen i regionen. Förra året beslöt sig byborna för att slå läger och blockera vägarna nära gasfabriken i Huafeng, i en sista ansats för att kräva sin rätt.

Det regionala styret har ignorerat bybornas missnöje och har flera gånger försökt att uppföra elledningarna. Varje gång har de mötts av protester från tusentals människor. Wu som bor i Longwan berättade:

– Nästan 4000 personer begav sig idag för att protestera. De senaste dagarna har myndigheterna skickat byggjobbare till byn och gjort hembesök hos alla invånare för att påverka dem. De gick dock inte in på detaljer. Problematiken här manipuleras av de kommunala myndigheterna, och ändå skickas arbetare av kommunen och de lokala myndigheterna, de har inget sätt att lösa problemet på.

Eftersom byggjobbarna är här rapporterades det att att vice borgmästaren och den kommunala partiledningens vice sekreterare har ett möte. De diskuterar emellertid inte hur problemet ska lösas för byborna, utan hur de ska lyckas övertala byborna att samarbeta med myndigheterna.

En annan bybo sa:

– De är inte uppriktiga över huvud taget. De kallar inte till möte med representanter för byns invånare, inte heller ber de om folkets åsikt. Byggarbetarna kom bara för att stoppa byborna. När tjänstemännen kom för att inspektera, iscensattes en storskalig protestaktion för att visa dem att vi inte strider mot lagen: vi ber myndigheterna att lösa problemet.

Under de senaste dagarna har byggjobbarna grävt diken till elledningarna på kullen. Byborna är mycket frustrerade. De hävdar att ett system av åtskilliga kilometer kabel kommer att läggas ned på ett område på 1000 kinesiska mu (över 165 tunnland) av bördig jord, utan att följa rättslig ordning. Nu har byborna inte längre någon brukbar mark.

För närvarande är det drygt 1000 bybor som deltar i de spontana protesterna bredvid fabriken för gasframställning i Huafeng, varje dag. Detta har pågått i över nio månader, men de lokala myndigheterna har fortfarande inte vidtagit några lämpliga åtgärder för att lösa problemet.

– Varje dag deltar mellan 2000 och 3000 personer. Bybor går dit dag som natt för att vädja för sina rättigheter. Ifall myndigheterna planerar att riva lägren, kommer tusentals personer stå upp för att skydda lägren. Byborna är ganska enade och arga. De vet att de inte kommer att ha några möjligheter att försörja sig i framtiden.

Översatt från version