Kineser kommenterar Hus USA-besök
Den kinesiske ledaren Hu Jintao den 18 januari vid Andrews Air Force Base i Maryland. (Foto: Mark Wilson/Getty Images)


Hu Jintao är åter i Kina efter besöket i USA. Många kineser undrar om det var värt all offentlig uppståndelse i medierna.

Många Kinaregimkritiker uttrycker sina åsiker om mötet på internet. De anser att besöket var slöseri med skattebetalarnas pengar, ett försök att stärka det kinesiska kommunistpartiets (KKP) legitimitet framför västerländska regeringar samt ytterligare ett tillfälle för ledarna att hålla tyst om människorättskränkningar.

Epoch Times har här översatt några åsiker från Kinas fastland för intresserade läsare.

Yang från Shaanxi tror inte att Hus besök i USA kommer att förbättra västvärldens bild av Kina. ”KKP har bedragit länder i väst under så många år – det förtrycker folket i Kina och samarbetar med några länder för att sabotera världsfreden.”

Yang tror också att under mötet med Obama kan Hu ge efter i frågan om Nord- och Sydkorea, men inte om yuanens valutakurs. ”Om han gjorde det, skulle de stora ekonomsiska problemens följder skada KKP:s styre”.

Zhang Zilin från fackförbundet ”Kinesiska nationalister” anser också att det inte är något nytt med Hus besök. ”Det mesta kommer att handla om affärer och Koreafrågor. Det kommer inte att bli mycket om Kinas politik.”

Li Zhuoxi, internetaktivist, anser att Hu slösar med kinesiska skattebetalares pengar för att stabilisera sin politiska position och driva på USA att inte ta upp frågan om människorättskränkningar i Kina. Li tror också att Kina och Nordkorea så småningom kommer att ”gå mot demokrati som Tunisien gjorde”.

Xunling från Hongkong tror att Hu måste stärka goda ekonomiska relationer med USA. För det första kan Kina vara både USA:s arbetsplats med svältlöner och dess största kreditgivare. För det andra måste Kina samarbeta med USA för att vinna valutakurskriget och förhindra kollapsen av dess ekonomiska bubbla, såväl som diktaturen som det är uppbyggt på.

Zhang tror att mötet kommer att handla om yuanens valutakurs såväl som situationen på den koreanska halvön. ”KKP vill inte att USA bildar en stark och stabil allians med Sydkorea och Japan. Det skulle bli ett stort nederlag för Kinas status i nordöstra Asien”.

”Om krig bryter ut mellan Nord- och Sydkorea, kommer Kina att backa upp Nordkorea med ekonomiskt stöd och vapen, men kommer inte att mobilisera sin militär. Kina kommer också att hjälpa till att bygga upp Kim Jong-iIs politiska regim i exil. Men då kommer Kina att stöta på påtryckningar från USA och Sydkorea och möjligtvis ekonomiska sanktioner från USA. Kina behöver Nordkorea som bundsförvant för politiska och militäriska intressen. Om Nordkorea förlorar kriget, kommer det att bli inhemska problem för KKP som kan bli svårt att reparera. För Kina är frågan om Koreahalvön just nu viktigare än Taiwan-Kina-frågan”, skriver Zhang.

Chen tror också att Hu vill fortsätta sexpartisamtalet för att upprätthålla KKP:s inflytande. Han vill även minska på spänningen och konflikterna mellan Nordkorea och USA, Japan och Sydkorea. ”KKP vill ha kvar Kim Jong-il i makten och vill inte försvåra för honom att styra landet. Om Kims diktatur försvinner, skulle det bli svårt för KKP att upprätthålla det egna i Kina. KKP kommer därför att göra allt i dess makt för att behålla Nordkorea som det är”.

Kineser, inklusive människorättsaktivisten Zeng Xiamin, har skrivit öppna brev till president Obama, med uppmaningar om att han ska pressa Hu under mötet att förbättra de försämrade mänskliga rättigheterna i Kina.

Dissidenten Li Hai i Peking hoppas att ingen kommer att sättas i husarrest på grund av mötet. ”Jag hoppas också att mötet kan förbättra mänskliga rättigheter i Kina på ett avsevärt sätt istället för att nå en ytlig överenskommelse.”

Vid diskussionen om förbättringar av mänskliga rättigheter, sade Yang att Hu kanske frisläpper några demokratiaktivister som en symbol för att öka Obamas anseende. ”Han kommer inte att lösa det grundläggande problemet och problemet kommer fortsätta att bli sämre i Kina.”

Xunling anser att det finns en känslig relation mellan USA och Kina. ”Kina tycker inte om att USA nämner mänskliga rättigheter, demokrati och frihet, men dess ekonomi är beroende av USA. Hade Kinas innehav av USA :sskuld kollapsat under Wall Streetkrisen, skulle dess diktatur som bygger på den ekonomiska bubblan, också ha kollapsat.

Översatt från engelska:

Kinesisk originalversion: