Kineser inte eniga om landets ställning som framväxande supermakt


En undersökning som publicerades den 25 december i China Youth Daily visar att kineserna inte är eniga om huruvida deras land är en supermakt eller inte. Över hälften av dem som svarat på undersökningen håller med om att Kina är en maktfaktor sett till befolkning och på idrottens område, men bara mellan 20 och 40 procent håller med om att Kina spelar en viktig roll inom områden som politik, diplomati, ekonomi, kultur, naturresurser eller militärmakt.

Enligt artikeln i China Youth Daily tillfrågades de sammanlagt 15 190 personer som deltog i undersökningen om sina åsikter gällande dokumentärfilmen ”The Rise of a Major Power”. Nätutfrågningen genomfördes av hemsidan Tengxun.net, e-panelen på Pekingbaserade Yipai Market Consulting Ltd och China Youth Dailys egen nätkanal, China Youth On Line.

Enligt undersökningen anser 1,6 procent att Kina har växt till ett mäktigt land på det hela taget, 49 procent anser att Kina fortfarande är på uppåtgående och 47 procent anser att Kina ännu inte har blivit en supermakt.

Undersökningen visar också att 82,1 procent håller med om att Kina är mäktigt avseende sin befolkning, och 50,9 procent håller med om att Kina utmärker sig på sportens område. När det gäller andra områden håller 40,3 procent med om att Kina har ett viktigt inflytande på politik, 38,2 procent på diplomati, 37,2 procent på ekonomi, 26,5 procent på kultur, 26,2 procent på naturresurser och 24,8 procent när det gäller militärmakt.

Undersökningen visar också att 95,7 procent av dem som svarat håller med om att kinesiska medborgare är långt bort från bilden av ett folk som bor i ett mäktigt land.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/7-1-3/49993.html