Kineser har inget förtroende för kommunistpartiet enligt enkätsvar
Bilden visar en skärmdump av en online-undersökning i Kina, som utförts av statliga Folkets Dagblad den 15 april 2013. Undersökningen visade att 80 procent av de tillfrågade saknar förtroende för kommunistpartiets ledning eller reformpolitik. Undersökningen raderades efter en dag. (Epoch Times arkiv)


Nära 80 procent av de tillfrågade i en statlig enkät på internet sade att de inte har något förtroende för den kinesiska regimens ledarskap eller reformpolitik. Undersökningen togs bort samma dag som den publicerades.

Den 15 april publicerade Folkets forum, en anslagstavla på Folkets Dagblads webbplats, resultaten från vad som kallades en undersökning av hur stort ”förtroende, tilltro och tillit” människor har beträffande det kinesiska kommunistpartiets förmåga att åstadkomma politiska reformer.

Av de över 3 000 personer som deltog i undersökningen var det generella resultatet att 80 procent inte instämmer.

Undersökningen bestod av fyra frågor, med fyra svarsalternativ vardera: ”instämmer helt”, ”instämmer”, ”vet inte”, och ”håller inte med”.

Första frågan lyder: ”Anser du att kommunistpartiet har tillräckligt med mod och visdom till att påskynda reformer?” 72,1 procent sade ”håller inte med”.

Andra frågan som ställdes: ”Håller du med om påståendet att ’upprätthållandet och utvecklandet av socialismen med kinesiska särdrag främjar de grundläggande intressena hos den överväldigande majoriteten i Kina?’” Den här gången valde 82,1 procent ”håller inte med”.

Tredje frågan var: ”Håller du med om påståendet att ’endast kommunistpartiet kan leda människor längs socialismens goda väg som är unik för det kinesiska folket?’” 83,53 procent valde ”håller inte med”.

Fjärde frågan var: ”Vad är din åsikt om det politiska systemet med ’deltagande av flera partier under ledning av kommunistpartiet?’” 80,9 procent valde” håller inte med”.

Utöver de 80 procent som inte höll med överlag sade ytterligare 10 procent: ”vet inte.”

Detta misstroendevotum mot partiledningen måste ha kommit som en överraskning för myndigheterna, vilket visar hur omedvetna topptjänstemän är om vad allmänheten anser om deras prestationer, trots obeveklig propaganda.

Wu Fan, chefredaktör för nättidningen China Affairs, sade att han inte var alls förvånad över resultatet.

– Kommunistpartiet har alltid bara brytt sig om sina egna intressen; det bryr sig inte om folkets intressen. Den här gruppen människor har också sålt ut det kinesiska folkets intressen, sade Wu.

Wu sade att partiet har en våldsam historia. Om man räknar samman alla de människor som under de gångna 60 åren dödades av det, och därtill dem som dog en onaturlig död av orsaker kopplade till detta, överstiger antalet 80 miljoner.

– Många kineser har insett kommunistpartiets sanna onda natur. Så många människor är klartänkta nu, för de ser tydligt vad partiet har gjort, sade Wu.

Wu anser att det faktum att så många av deltagarna i undersökningen har denna negativa uppfattning tyder på att partiets undergång är oundviklig.

Chen Shuqing, medlem av Kinas demokratiska parti som är verksamt utanför Kina, sade till Epoch Times att ett sådant enkätresultat borde vara mycket rättvisande eftersom det inte är troligt att människors personliga säkerhet hotas av en nätenkät.

-Detta återspeglar folks verkliga åsikter. Sådana oväntade resultat måste ha varit en total överraskning för partitjänstemännen, och i framtiden kommer de inte hålla på med denna typ av undersökning någon mer gång, sade Chen.

Ursprunglig artikel på kinesiska.

Översatt från engelska.