Kineser bryter igenom informationsblockad
Uttalanden om att gå ut ur kommunistpartiet sitter uppsatta på många håll i Kina. (Epoch Times)


Tre år efter publiceringen av de ”Nio kommentarerna om kommunistpartiet” har fler än 29 miljoner kineser dragit sig ur det kinesiska kommunistpartiet (KKP) och dess anslutna organisationer.

Dagligen publicerar många människor runt om i världen, särskilt i Kina, sina uttalanden om utträde på Epoch Times webbplats. På grund av den strikta internetblockaden har emellertid många istället använt andra kreativa sätt att publicera sina uttalanden på.Mynt med de ingraverade orden ”Falun Dafa är bra” och ”Gå ur partiet för fred och säkerhet”. (minghui.net)

Texter som ”Gå ur kommunistpartiet” sätts ofta upp på allmänna platser. Även på mynt har ord dykt upp.

Dessa foton togs 2007 och har bevarat denna historiska händelse som belyser kinesers beslutsamhet att frigöra sig från kommunistregimen.

Översatt från version