Kineser begär oberoende donationskanaler
De drabbade i kinesiska Sichuan uttrycker sin sorg. (Foto: Getty Images)


En vecka efter den förödande jordbävningen i Kina är situationen för de drabbade i Kina fortfarande kritisk. Dagliga förnödenheter och tillgången till medicin har nått långt ifrån alla.

De kinesiska myndigheterna har börjat samla in donationer från befolkningen som sägs vara menade för de nöddrabbade. De flesta människor är emellertid misstänksamma mot regeringens monopoliserande av räddningsarbetet och oroar sig för att deras donationer kan komma att hamna i fel fickor. Allmänheten vädjar nu därför om oberoende kanaler genom vilka de direkt kan skicka sina bidrag till de drabbade områdena.

Huang Qi driver hemsidan 64Tianwang, en sida för bevakning av mänskliga rättigheter i Fastlandskina.

– Den taiwanesiska välgörenhetsorganisationen Tzu Chi Foundation nekades inträde för att hjälpa till på plats. Myndigheterna i Chengdu har betonat att privata organisationer ska respektera regeringens regler som säger att all hjälp ska kontrolleras centralt av regeringen.

Huang nämner bland annat rättighetsaktivisten Huang Xiaomin blev arresterad efter att ha åkt till jordbävningsområdet för att själv erbjuda räddningshjälp.

Kinesiska internetanvändare har också uttryckt sitt missnöje över att donationshjälpen hållits kvar av de lokala regeringarna, vilket gjort att förnödenheter inte nått de som mest behövt dem.

En nätanvändare beskriver sin egen erfarenhet:

– Jag begav mig till Shenfang och Pengzhou tillsammans med en vän. Hans företag planerade att donera tio miljoner yuan (cirka tio miljoner kr). När regeringen hörde talas om detta ville de lokala myndigheterna omedelbart träffa oss och de höll en kvällsbankett för oss.

Chefen för den civila affärsbyrån tog till och med fram en flaska Wulianye (ett välkänt kinesiskt spritmärke). Vi var så arga att vi knappt kunde äta. När de fick höra att vår donation skulle bestå av varor, sade de omedelbart åt oss att vad de behövde var pengar. Mat och filtar fanns redan i överflöd i olika lager, sade de.

De rapporter vi sett om katastrofen har alla blivit censurerade. När vi delat ut mat till offren, ansikte mot ansikte, har vi blivit väldigt sorgsna av att se hur många av dem som inte haft någonting att äta eller ha på sig, några var fortfarande täckta av blod.

– Det är väldigt svårt för privata organisationer att leverera varor. Den enda kanalen är att gå genom myndigheterna. Oavsett hur regimen marknadsför sina framgångar, är det många som inte litar på dem på grund av korruptionsskandaler som tidigare inträffat gällande donationer, säger Huang Qi från 64Tianwang.

Professor Sun Wenguang från Shandongs universitet berättar för Epoch Times:

– Alla myndighetsinstanser har satt igång storskaliga donationsaktiviteter under de två senaste dagarna, vissa arbetsplatser har även hållit möten för att tvinga sina anställda att donera. En del avdelningar har avslöjat för de anställda att målet har satts upp av högre myndigheter.

Huang Qi tror att det viktigaste nu är att etablera direkta kanaler till offren.

Den kinesiske demokratiaktivisten Wei Jingsheng säger:

– Det enda sättet att lösa det här problemet är att sätta press på den kinesiska regimen och få dem att öppna dörren för frivilligorganisationer. Direkt efter jordbävningen nekade regimen inträde för utländska räddningsteam, men backade sedan tre dagar senare. Inga påtryckningar, inga förändringar.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-5-18/70761.html