Kineser bättre på matteundervisning


Internationell forskning och en ny svensk studie visar på stora skillnader i svensk och kinesisk matematikundervisning.

På fredag lägger Johan Häggström fram en avhandling som jämför matematikundervisningen i Sverige och Kina. Den visar på tydliga skillnader i ländernas sätt att hantera undervisningen. Kinesiska lärare varierar sätten att undervisa i matematik, på ett mycket genomtänkt sätt.

Genom att de kinesiska lärarna skapar kontraster och variation ges eleverna en möjlighet att urskilja och uppfatta viktiga aspekter av matematikinnehållet. Ett sådant exempel är algebran där x och y kan bytas ut mot andra symboler.

– Många elever tappar sugen i samband med att just algebran kommer in. Det är ett kritiskt område i skolans matematik, säger Johan Häggström i en presskommentar.

Olika metoder analyseras utifrån samma matematikinnehåll i några högstadieklasser i Uppsala, Hongkong och Shanghai. Lektionerna videofilmades i ett internationellt forskningsprojekt. Fokus har legat på matematiklektioner i algebra och analysen har gjorts utifrån elevernas perspektiv.

– Skolans algebra är sedan länge ett av mina stora intressen. Matematikens symbolspråk är just algebran. Att få chansen att se hur samma innehåll hanteras på olika håll i världen har varit otroligt spännande, säger Johan Häggström.

De kinesiska metoderna med systematisk och genomtänkt variation av innehållet kan tillämpas var som helst, oavsett klasstorlek och hur undervisningen organiseras. Johan Häggström menar att svensk matematikundervisning kan förbättras genom att använda sig av de kinesiska metoderna i undervisningen.

Johan Häggström disputerar vid institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet, 16 maj med avhandlingen ”Teaching systems of linear equations in Sweden and China: What is possible to learn?