Kinas vice hälsovårdsminister undviker frågor om organstölder
Kinas vice hälsominister Huang Jiefu undvek att svara på frågan om KKP:s organstölder på levande Falun Gong-utövare. (Foto: Bi-Long Song / The Epoch Times)


Den kinesiska vice hälsoministern Huang Jiefu besökte Taiwan den 19 januari i Taipei för att delta i symposiet för förebyggande av H1N1. Medan han deltog i symposiet konfronterades han med frågor rörande påståenden om organstölder från levande Falun Gong-utövare i Kina, men han undvek att besvara frågorna.

Franska TV5 Network hänvisade till en icke-statlig rapport från den 7 januari om att det finns mer än 300 koncentrationsläger med 300.000 fångar i Kina varav 150.000 är Falun Gong-utövare som alla har genomgått en omfattande blodanalys. Detta är en förutsättning för att hitta matchande organ för potentiella kunders organtransplantation.

Det hade rapporterats om att Huang Jiefu personligen utfört en levertransplantation i Xinjiang i september 2005. Från den dagen man  började söka efter en lever till den dag den anlände till honom i   operationsrummet tog det ungefär bara ett dygn. Det rapporterades också att han hade fått två levrar levererade till sig, en från Chongqing och den andra från Guangzhou. Denna nivå av effektivitet och snabbhet i organmatchning är ingen hemlighet inom grupper för organstölder i Kina.

I pausen på konferensen närmade sig en reporter Huang Jiefu och frågade: ”Den kanadensiske människorättsadvokaten David Matas och Kanadas tidigare statssekreterare för Asien-Stillahavsområdet, David Kilgour har visat i sin utredningsrapport att det kinesiska kommunistpartiet (KKP) har genomfört organstölder på levande Falun Gong … ” Innan meningen avslutats avbröt en vakt bredvid Huang reportern genom att säga: ”Minister, man kallar er tillbaka till mötet.”

Huang Jiefu svarade att han redan har förklarat Kinas organpolicy och framtida principer på Transplantationssamfundets internationella kongress i Sydney. Huang undvek frågan om påståendet att KKP hade genomfört organstölder från levande Falun Gong-utövare. När reportern pressade honom sade Huang Jiefu: ”Jag vill inte lämna några  kommentarer till medierna. Jag är en kirurg. ”

Huang fördes snabbt bort till en hiss. Bakom en mänsklig sköld av säkerhetsvakter konfronterade reportern återigen honom och frågade om KKP kommer att svara på en begäran från FN:s kommitté mot tortyr (UNCAT) angående en öppen utredning av anklagelsen. Efter upprepade förfrågningar sade Huang slutligen att han redan hade svarat på frågan.

Chiu Huang-Chuan, vice ordförande för asienavdelningen av the Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong, undrade om Huangs undvikande svar på frågan betydde att han kände sig skyldig. Chiu varnade Taiwans regering, politiska partier och allmänheten om Huang Jiefus personliga bakgrund, ”en avskyvärd bakgrund av kränkningar på de mänskliga rättigheterna. ”

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/28377/