Kinas veteraner utarmade – protester tystas
Den 8 november samlades 500 veteransoldater för att protestera framför Arbets- och social-försäkringskontoret i Wuhan, huvudstad i Hubeiprovinsen i centrala Kina. (Foto: 64tianwang.com)


Veteransoldater i Kina får nu erfara hur de blir knuffade åt sidan av staten och inte kan försörja sig eller sina familjer. Därför protesterar de.

Den 8 november samlades 500 veteraner för att protestera framför Arbets- och socialförsäkringskontoret i Wuhan, huvudstad i Hubeiprovinsen i centrala Kina. De ville få till stånd en lösning rörande sina socialförsäkringar. Under kvällen kom ett stort antal specialpoliser till platsen. De två sidorna drabbade samman och runt 10 personer skadades.

Reportern kunde inte intervjua någon av de protesterande, men en veteran vid namn Huang Jianzhong från Yantai i Shandongprovinsen i östra Kina sade att han redan hade hör talas om händelsen i Wuhan via sin mobiltelefon.

Många veteraner lever i fattigdom i Kina, sade han, särskilt de som inte kan hitta ett arbete. De som lämnade militären innan de fyllde 50 har det mycket svårt eftersom de inte nått pensionsåldern.

Huang sade att många soldater blev arbetslösa efter att de lämnat militären och att de inte har någon möjlighet att få arbetsträning. Deras månatliga underhåll räcker inte ens till sjukvård.

– Vi hoppas att veteranerna kan komma upp i den lokala lönenivån, det är vad vi eftersträvar. Vi vill bli behandlade likadant som de officerare som lämnar militären. Men vi kan inte ens nå den nivån, utan några svar, sade han.

I slutet av oktober protesterade ett antal veteraner i staden Changsha i Hunanprovinsen söder om Kinas mitt. Fler än tio krigsveteraner höll upp banderoller med protester mot att de blivit utfattiga, och bad om hjälp från regeringen. Denna händelse samlade en folkmassa på över tusen personer, av vilka en del visade sitt stöd till demonstranterna.

De lokala tjänstemännen blev rädda att protesten skulle utvecklas till ett massupplopp och skickade omedelbart hundratals Chenguan (Stadens urbana administrations- och poliskontor har en byrå i alla större kinesiska städer; denna utomrättsliga polisstyrka använder våld och trakasserier för att skrämma kinesiska medborgare) för att de med våld skulle skingra veteranerna.

Liu Qing, en människorättsaktivist i New York, sade att den kinesiska regimen behandlar aktiva soldater och veteraner helt olika.

– Det Kinesiska kommunistpartiets (KKP) metod är att sparka ut dem som inte längre kan vara till någon nytta. Aktiva soldater, särskilt officerarna, behandlas mycket väl, sade han.

– För att kunna använda dem, för att få de här soldaterna att arbeta för KKP, höjdes soldaternas löner dramatiskt med flera tusen yuan (ungefär lika mycket i kronor) i ett slag. Vid den senaste löneförhöjningen fick officerarna på regementsnivå en höjning på 4000 yuan, och till och med en löjtnant fick över 1000 yuan. Detta ligger långt över genomsnittslönen i Kina.

Översatt från engelska.

Chinese article.