Kinas vårdpersonal beväpnar sig för att skydda sig mot arga patienter
Sjukhuspersonal på Första folksjukhuset i Wenling i östra Kina protesterar mot attacker mot dem som blir allt vanligare i Kina. Systemet har lett till ett så dåligt förhållande mellan patienter och personal att hot och våld numera blivit ett vanligt inslag på kinesiska sjukhus. (Jin Yunguo/AFP/Getty Images)


I Kina har våld mot sjukhuspersonal blivit så vanligt att läkare och sköterskor numera beväpnar sig mot sina patienter, enligt kinesiska medier. Korruptionen inom vården och frånvaron av mekanismer för att hantera felbehandling ligger bakom det här fenomenet.

När en patient med långt framskriden lungcancer avled på Hunans första universitetssjukhus, gav sig rasande familjemedlemmar på läkaren och sköterskan, som de ansåg hade varit för långsamma. De slog sönder möblerna på läkarens kontor, misshandlade henne, släpade henne till den avlidne patientens säng och tvingade henne att gå ner på knä och be om ursäkt.

"Jag kände det som om jag behandlades värre än ett djur", sade läkaren till statliga Hunan television. Sköterskan, som var gravid i femte månaden blev också misshandlad så svårt att man fruktade för hennes barns liv.

Det här var bara det senaste våldsamma uppträdet i Kina som har med det problematiska sjukvårdssystemet att göra. Korruption grasserar, och det finns i stort sett inga mekanismer för att hantera felbehandlingar eller något fungerande försäkringssystem för sådana frågor.

Patienterna är extremt misstrogna mot läkare och sköterskor, och det är bara en del av en större dynamik som plågar hela det kinesiska samhället.

Numera måste läkare och sköterskor förbereda sig på att försvara sig mot sina patienter.

"Vi har allihop pepparsprej och batonger på jobbet, bara för säkerhets skull", sade en sköterska på akutmottagningen på ett sjukhus i Hunan till statliga nyhetsbyrån Xinhua nyligen.

En incident på det privata Shanxia-sjukhuset i staden Shenzhen i södra Kina är ett annat exempel på hur det kan gå till. Där dog en patient efter nio månaders behandling, och familjen krävde kompensation från sjukhuset. Sjukhuset vägrade dock, och då satte den avlidna patientens familjemedlemmar upp en sorgeplats utanför, där de tände smällare. De trakasserade även personalen när de kom och gick, och kastade till och med gödsel på dem. Sjukhusets personalstyrka sjönk från 500 till 200 på grund av trakasserierna, enligt kinesisk media.

2010 rapporterades 17 000 tillfällen när patienter trakasserade läkare, enligt Kinas nationella hälso- och familjeplaneringskommission, och den här sortens incidenter blir allt fler. Det förekommer till och med att missnöjda patienter anställer torpeder för att misshandla sjukhuspersonal.

Eftersom Kina ännu saknar ett system för att hantera felbehandling, såsom försäkringar (vilket nu testas på vissa platser) så fokuserar patienterna direkt på sjukhuspersonalen när något går fel, och försöker pressa dem på kompensation. Den här sortens händelser har också blivit allt våldsammare.

Flera läkare har beskrivit för media hur patienterna numera resonerar, vilket kan sammanfattas som "Inget bråk, ingen kompensation. Litet bråk, liten kompensation. Stort bråk, stor kompensation." Att gå via de vanliga vägarna, som innefattar konsultation mellan läkare och patient, medling och civilrättsliga processer kostar mycket pengar och tar lång tid, vilket frustrerade patienter inte vill veta av.

Sjukhusen beskrivs av många som överbelagda, dyra och ineffektiva. Guo Yanhong på Nationella hälso- och familjeplaneringskommissionen sade till kinesisk media att det brister både när det gäller medicinska resurser, service och försäkringssystemet, vilket leder till dessa dispyter.

"De stora sjukhusen är överbelagda. Så de går till tredje klassens sjukhus. Det visar problemen med vår resursfördelning, bristen på bra läkare, och problemen i systemen", sade hon.

Den enorma korruptionen inom vårdsektorn hjälper inte heller till. I Kina får man räkna med att ge "röda kuvert" fulla med kontanter till personal på sjukhuset för att få vård. Sköterskorna ger ofta råd till familjerna om hur mycket pengar som är lämpligt för att se till att patienten får rätt vård. Detta bidrar till bristen på förtroende för läkare och sjukhus.

Kinesiska hälsomyndigheter försöker nu slå ner på den här sortens korruptionskultur på sjukhusen. Läkare och patienter ska sedan den 1 maj i år skriva under en överenskommelse innan någon behandling utförs om att inga "röda kuvert" ska förekomma, enligt statliga China News. Men det kommer att bli svårt att kontrollera om detta efterlevs och vad det får för effekt.

Rapportering av Lu Chen