Kinas utsläpp av svaveldioxid högst i världen
Föroreningar från en fabrik i Yutian, 100 km öster om Peking i Hebeiprovinsen, i nordvästra Kina. (Foto: Peter Parks/AFP/Getty Images)


Kinas totala utsläpp av svaveldioxid till luften är högst i världen, vilket gav ekonomiska förluster på mer än 500 miljarder yuan (ca 450 miljarder kr) år 2005, säger Li Xinmin, vice generaldirektör på avdelningen för kontroll av föroreningar på State Environmental Protection Administration (SEPA) i USA.

25 procent av all nedsmutsning i Los Angeles härstammar från Kina, enligt en amerikansk studie nyligen. I en aktuell rapport från SEPA angavs att de totala utsläppen av svaveldioxid i Kina från förbränning av kol är fortsatt höga, ca 25,49 miljoner ton. Detta innebär en ökning med 27 procent sedan 2000, vilket är högst i världen.

Den ökade användningen av kol som energikälla i industrin anses vara den största orsaken till de ökande utsläppen av svaveldioxid för närvarande i Kina. Kol utgör omkring 70 procent av Kinas energikonsumtion. Detta är svårt att förändra på kort sikt. På grund av det stigande behovet av energi i den kinesiska ekonomin har man förbrukat hälften av Kinas totala mängd kol i kolkraftverk.

Utsläpp av svaveldioxid från det växande antalet bilar har också bidragit i stor utsträckning till den försämrade luftkvaliteten i Kina.

Li Xinmin säger att varje ton svaveldioxid som släpps ut kan ge ekonomiska förluster på 20 000 yuan (18 000 kronor). Således resulterade de 25,49 miljoner ton svaveldioxid som släpptes ut 2005 i förluster på 500 miljarder yuan (450 miljarder kronor) för den kinesiska ekonomin.

Kostnaderna som är förenade med luftföroreningar, speciellt surt regn, har haft en väldigt negativ inverkan på Kinas ekonomiska tillväxt.

Enligt en rapport från China News sade en miljövårdare i Kina anonymt att miljöproblemen som orsakats av luftföroreningar i Kina redan nu är ohanterliga. Idag bedöms många saker genom effektivitet, vinst och prestationer. Därför fokuserar många lokala ledare bara på prestationen under sin tid vid makten, vilket i sin tur resulterar i iver efter kortsiktiga framgångar och snabba vinster. De långsiktiga konsekvenserna blir därmed katastrofala. I verkligheten står tillfälliga ekonomiska vinster aldrig i proportion till den enorma mängd pengar som krävs för att åtgärda skadorna på miljön.

En miljöinspektör från SEPA sade att de lokala myndigheterna har lagt hinder i vägen för upprätthållande av miljölagstiftningen. Om en miljöinspektör vägrar lyda sin överordnades order finns det två möjliga konsekvenser. Om den anställde har otur förlorar han sitt jobb. Om han har tur förflyttas han till en annan enhet. En lydig miljöinspektör kan antingen göra ingenting eller ta emot mutor och strunta i rättvisan. Det finns ingen som kan förneka att upprätthållande av miljölagstiftningen har paralyserats av det rådande systemet.

En tjänsteman från SEPA har konstaterat att inkorrekt syn på utvecklingen och strävan efter avancemang i sin egen karriär är de huvudsakliga orsakerna till att vissa lokala myndigheter döljer och tolererar ökande föroreningsnivåer.

I juni 2006 sades det i rapporten Nature and Ecology Conservation in China, som tagits fram av SEPA, att ”på grund av relativt låga resurser per capita, stora regionala variationer och den bräckliga ekologiska miljön är den neråtgående trenden för den ekologiska miljön inte föremål för effektiv kontroll”.

http://www.theepochtimes.com/news/6-8-10/44803.html