Kinas urbaniseringsdata visar på dåliga investeringar
Se Ordos, den tomma spökstaden i Mongoliet, på en video nedan. (Foto: Ed Jones /AFP/GettyImages)


Kinas spökstäder är ett bevis på att Kina har slösat tusentals miljarder dollar på dåliga investeringar. Eller?

Bortsett från bilderna av de tomma gatorna och tomma galleriorna så har det varit svårt att hitta faktiska data. Nyligen kom dock Världsbanken ut med en rapport om just Asiens urbanisering.

Rapporten konstaterar att Kina har slösat tusentals miljarder på att bygga städer som ingen flyttar in i. 131 miljoner människor har dock flyttat från landsbygden till städerna mellan åren 2000 till 2010.

Den övergripande befolkningstätheten i städerna har varit oförändrad, men den är ojämnt fördelad inom olika urbana områden, visar undersökningar gjorda av Pew Research Center, baserat på Världsbankens rapport.

1511B53-china-urban-population-density-building-growth-pew-mapPeking ökade exempelvis sin befolkningstäthet, medan cirka 50 städer som utökade sina landområden i stället tappade i befolkning, enligt Pew. Det här har bara hänt i en annan region i hela Ostasien.

Det var vanligare att urbana områden ökade sin befolkningstäthet.

62 procent av de urbana områdena i Kina med fler än 100 000 invånare minskade sin befolkningstäthet i jämförelse med 9 procent i resten av Ostasien.

Trots den enorma befolkningsökningen i de urbana områdena är befolkningstätheten (5 300 människor per kvadratkilometer år 2010) stabil, till och med lägre än genomsnittet för regionen, dels på grund av den snabba urbana expansionen och dels på grund av hinder för migration, enligt Världsbankens rapport.

Screenshot-2015-11-24-10.34.34

Då är inte ens de tomma spökstäderna som till exempel Ordos City  i inre Mongoliet medräknade.

”Medan anekdotiska och fotografiska bevis visar att städerna praktiskt taget är tomma, så är deras populationer ofta för små för att visas i Världsbankens statistik eller så utgör de delar av större tätorter”, menar analytiker på Pew.

Vad betyder det här? Jo, Kina har flyttat en stor del av sin befolkning till städerna, ökat sin produktivitet, samtidigt som man har hållit befolkningstätheten låg.

Men i stället för att låta det ske naturligt, har Kina genom en centralt planerad operation, slösat tusentals miljarder dollar på infrastruktur och hus, byggda på platser där ingen vill bo. Och det är ett bevis på dålig investering.

Är den kinesiska ekonomin ett ponzibedrägeri?