Kinas unga soldater anses för veka
Kinesiska soldater i träning i Hami, i Xinjiangprovinsen, 12 januari 2011. (Foto: STR/Getty Images)


Trots att Kina utökat sin militärbudget avsevärt, tycks deras befolkningspolitik ha gått ut över kvaliteten på de unga soldater som nu utbildas. Deras befäl anser att de blir allt mer ”omanliga” och man anser allmänt att det har att göra med att föräldrarna skämmer bort och daltar med sitt vanligen enda barn. 

Study Times är en tidning som det kinesiska kommunistpartiets centrala partiskola ger ut. Nyligen publicerade man en artikel där det hävdas att de manliga 80- och 90-talisterna tenderar att vara ”omanliga”. 

Artikeln understryker att en stor del av den kinesiska militärens meniga utgörs av soldater från de generationer som föddes som ensambarn på 80- och 90-talet. Kina har inte varit inblandat i krig på 31 år. Även fast fred är viktigt för en nations utveckling, fruktar militärexperter att det också kan urholka militärens stridsduglighet.

Artikeln avfärdar även teorin att modern krigföring inte kräver stor fysisk styrka. Man tog som exempel de amerikanska trupperna i Irak, där soldaterna var tvungna att gå hundratals kilometer, bära tiotals kilo med utrustning och bo i tält under extrema temperaturer. 

Beijing Business Today rapporterade att 80-talisterna är bortskämda och har daltats med sedan de var små, och att de därför är väldigt egocentriska. Vissa högskolestudenter har till och med hoppat av sina program för att slippa militärträningskurserna. 

En skolinspektör på en högskola i Peking beskriver den unga generationen som att de blir allt mer känsliga. 

– De klagar över ryggont om de står, ont i benen om de går, de blir yra om de måste vistas i solen och de får ont i halsen bara av att ropa slagord.

Enligt rapporten ville 28 studenter hoppa av efter att en halv månad gått av skolåret, trots att de redan betalt avgifterna. Åtta av dem angav som skäl att de ”inte kunde anpassa sig till livet i skolan”.

De blivande soldaterna bland 90-talisterna ställer oroliga frågor om militärlivet på internet. På tiexue.net, Kinas största militära sajt, skriver en ny soldat som enligt egen utsago är född 1991 och är 185 cm lång att hans föräldrar aldrig lät honom leka utomhus för att de var rädda att han skulle lägga sig till med ovanor. Hans syn var bra, men hans uthållighet var mycket dålig. Han svimmade om han sprang långa sträckor eller tränade intensivt och hans hälsoundersökning visade att han led av lågt blodsocker på grund av brist på motion. 

Militärtidningen PLA Daiy har tidigare rapporterat om hur regimens tidigare stenhårda militärträningsprogram nu ändrats på grund av den yngre generationens brist på styrka och uthållighet.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/52584/