Kinas två största manchuriska internetforum stängda
Den webbsida från nordöstra Manchuriet som nu är stängd. (Skärmbild)


Kinas två största manchuiska internetforum har stängts ned. Serverleverantören för det ena forumet säger att det beror på tekniska problem. Personen som är ansvarig för webbsidan vägrar spekulera i om den stängts ned av politiska skäl. Han uppmanar dock det internationella samfundet att uppmärksamma rättigheterna för folket i Manchuriet och hjälpa dem att skapa en självständig region.

Lian Bo, ansvarig för ”Nordöstra Manchuriet Online”, säger till Radio Free Asia (RFA) att han underrättades av tjänsteleverantören fyra dagar innan. Man sade att webbsidan hade sparat data på servern som överskred databasens kapacitet och att webbsidan tillfälligt skulle stängas ned.

Lian säger att webbsidan stängts ned vid ett flertal tillfällen tidigare. Vid ett tillfälle var den nere så länge som en månad.

Han vill inte kommentera huruvida sidan stängts ner av politiska skäl. Han säger dock att webbsidan hade mer än 8000 registrerade användare.

De kunde uttrycka sina åsikter fritt på forumet och det var oundvikligt att det talades om politiska frågor.

-Eftersom det är ett forum förekommer det alla typer av ämnen. Jag har visserligen raderat en del känsliga ämnen, det fanns de som pratade om partiets policy såsom skapandet av självständiga regioner och stater, säger Lian. 

Ett annat manchuiskt forum, ”Det framgångsrika Manchuriet”, stängdes också ner förra veckan.

RFA:s reporter kunde inte komma i kontakt med den ansvarige. Men Lian säger: 
-”Det framgångsrika Manchuriet” har attackerats av hackare de senaste dagarna. Sidan har varit stängd i över en vecka och vår har varit nedsläckt i fyra dagar. 

Lian säger att det finns över tio miljoner manchuer i Kina, det är fler än både tibetaner och huikineser. Manchuerna har emellertid ingen självstyrande region. De så kallat manchuiska skolorna lär inte ut manchuiska språket alls och den manchuiska kulturen är i det närmaste förlorad.

Numera talar bara den äldre generationen det manchuiska språket. Manchuerna utgör den näst största befolkningen i Kina efter hankineserna, men de har ingen självstyrande stat eller ens en självstyrande region.

De manchuiska skolorna finns bara till namnet. Det skolorna lär ut är detsamma som i andra skolor och det finns ingen som helst utbildning om den manchuiska kulturen. Vissa manchuer har fullständigt glömt bort sitt arv.

Webbsidan ”Nordöstra Manchuriet Online” grundades 2004. Sidan tar huvudsakligen upp ämnen som berör det manchuiska folket och finns också till för att hjälpa dem att få mer kännedom om sin egen kultur. Webbsidan ”Det framgångsrika Manchuriet” startades 2003 och har mer än 10 000 medlemmar. Sidan diskuterar framförallt ämnen beträffande Manchuriets historia och kultur.

Enligt den kinesiska regeringens folkräkning år 2000 finns det fler än 10 miljoner manchuer i Kina. De bor framförallt i de tre nordöstra provinserna. I Liaoningprovinsen är över 40 procent av befolkningen manchuer.

Översatt från:” target=”_blank”>