Kinas tredje stora utvandringsvåg
Reklam för utvandring på en gata i Peking. (Foto: Goh Chai Hin/AFP/Getty Images)


Det folkrika Kina är det land som flest människor utvandrar ifrån. Den första stora vågen började på 70-talet och handlade då mest om illegal invandring av kineser till andra länder. På 90-talet kom den andra vågen och då var det främst människor som utvandrade med hjälp av studentvisum.

Den tredje vågen, som kommit på 2000-talet, har dock varit till sin karaktär annorlunda och främst handlat om klipska investerare och högt kvalificerade personer.

”Varför köpa fastigheter i Peking när det är bättre att utvandra?” Den här retoriska frågan var placerad i en annons för en bilutställning i Peking i april, enligt Southern Metropolis Daily.

Ser man till siffrorna är det en logisk inställning. Nybyggen innanför andra ringleden i Peking kostar i snitt 30 000 yuan per kvadratmeter.

Att skaffa ett EB-5 (invandrarvisum) till USA kostar 500 000 dollar. För den summan kan man köpa sig ett amerikanskt arbetstillstånd, s.k. green card. Summan räcker dock bara till en lägenhet på 110 kvadratmeter i Peking.

Enligt statistik från Beijing Entry & Exit Service Association har antalet ansökande för EB-5 fördubblats under 2009.

Det amerikanska utrikesdepartementet rapporterade att antalet beviljade visum för EB-5 ökade från 1443 under 2008 till 4128 under 2009. Av dessa var 70 procent till kinesiska medborgare.

Det billigaste priset för ett kanadensiskt invandrarvisum är 2,35 miljoner yuan. Under förra året utvandrade 2055 investerare till Kanada, och av dessa var över 1000 från Kina. Denna grupp förde med sig 2,35 miljarder yuan till Kanada.

I dennna nuvarande tredje flyttvåg under de senaste 10 åren har det gått 20 högt kvalificerade arbetare på varje investerare. Kanada får i genomsnitt 60 ansökningar från högt kvalificerade arbetare per dag.

Många välutbildade medelklasskineser väljer att utvandra. Deras två huvudsakliga skäl är ganska uppenbara: Att säkra sitt välstånd och se till att nästa generation får det bättre.

Li Lulu, professor från sociologisk
institution vid Renminuniversitetet i Kina sade att det instabila politiska klimatet i Kina inneburit att de som har ekonomiska medel vill naturligtvis inte missa chansen att utvandra.

Medelklasskineser från de största städerna i landet känner vanligen någon som är på väg att utvandra eller redan har utvandrat. De mest populära målen är Australien, Kanada, Singapore och USA. Förra året utvandrade 25 000 kineser till Kanada och 65 000 till USA.

Toronto och Quebec i Kanada har blivit de platser som de mycket rika kineserna helst flyttar till. De skapar där starkt sammanhållna, slutna och exklusiva samhällen som inte beblandar sig med de övriga kinesiska invandrarna. En del väljer till och med att byta namn.

Southern Metropolis Daily berättade om en invandringsadvokat som ombads att samarbeta med en statlig kinesisk undersökning angående en av hans klienter som enligt uppgift stulit flera hundra miljoner från allmänna medel.

Zhou Jinhou var chef för byrån för industri och handel i Fujianprovinsen i södra Kina. Han försökte fly till USA i juni 2006, precis innan partiets disciplininspektion beslutade att sätta honom under ”dubbla förordningar” (se not) eftersom han stod anklagad för korruption och utpressning. Innan dess hade dock hans fru, Chen Shuzhen, fått ett arbetstillstånd i USA och utvandrat.

Pang Jiayu, vice ordförande för Shaanxiprovinsens kommitté i den politiska konsultativa konferensen dömdes till 12 års fängelse den 28 juni 2007. När Pang var på höjden av sin politiska makt emigrerade hans fru och son till Kanada, vilket var redan 2002.

Fram till 2004 hade 4000 ämbetsmän flytt landet och fått med sig mer än 50 miljarder dollar i allmänna medel från de senaste 30 årens fenomenala tillväxt, enligt tidningen Procuratorial Nightly den 16 augusti 2004.

Rapporten förklarade även den uppenbara händelsekedjan som inträffar i de här fallen med korrupta ämbetsmän: Först ser man till att deras familjemedlemmar kan utvandra och flyttar ut en stor andel av sina tillgångar ur landet med dem. Sedan försvinner man själv, tillsynes spårlöst ur landet.

Not: ”Dubbla förordningar” är det kinesiska kommunistpartiets specifika undersökningsprocess där en partimedlem förpliktas att försvara sig mot anklagelser av disciplinbrott eller korruption. Förfarandet fungerar utanför den vanliga kinesiska rättsprocessen i Kina.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/37058/