Kinas största sökmotor censurerar ord
Kinas största sökmotor Baidu.com sägs censurera ett antal politiskt känsliga ord och fraser, inklusive "utträde ur kinesiska kommunistpartiet". (Hu Zhixuan/The Epoch Times)


New Tang Dynasty TV (NTDTV) kom nyligen över en lista på politiskt känsliga ord och fraser, vilka övervakas eller censureras av Kinas största sökmotor Baidu.com. Man kom även över interna dokument som handlar om hur Baidu hanterar censur.

Överst på listan är frasen ”kinesiska kommunistpartiet”. Sammansättningar som ”utträde ur kinesiska kommunistpartiet” och ”förintar kommunistpartiet” är också censurerade. ”Nio kommentarer”, ”The Epoch Times” och ”Gao Zhisheng” är även de högt på censurlistan.

Den 4 maj rapporterade NTDTV om 13 kategorier av politiskt känsliga ord, inklusive de som är relaterade till ”kontrarevolutionära aktiviteter”, mänskliga rättigheter och appeller, massakern på Himmelska fridens torg, problem relaterade till etnicitet och ras, militära hemligheter och organskörd.

Under kategorin kontrarevolutionära aktiviteter finns censurerade fraser som “sätt stopp för kommunistpartiets styre”, ”diktatur”, ”enpartisystem”, ”mänskliga rättigheter i Kina”, ”tyranni”, ”den härskande regeringen” och ”hjärntvätt”.

I Falun Gong-kategorin finns samtliga ord som är direkt relaterade till metoden på listan. Ord relaterade till den kinesiska regimens förföljelse av metoden, såsom ”njurar tas från levande människor” är även de inkluderade.

Det finns en speciell kategori för ord relaterade till försäljningen av skördade organ. Denna kategori visar kommunistpartiets skräck för konsekvenserna av att deras stöld av organ från levande Falun Gong-utövare.

Bill Xia, en USA-baserad datorexpert som uppfann mjukvaran Dynamic Web för att bryta igenom den kinesiska regimens internetcensur, menar att regimen inte nått sina mål, trots ansträngningarna. Tack vare den stora förekomsten av mjukvara såsom Dynamic Web på nätet är det möjligt att kringgå blockaden.

Falun Gong-utövare utanför Kina har också skapat mjukvara, såsom programmet Golden Shield, som kan tränga igenom regimens internetbrandvägg. Detta tillåter internetanvändare på det kinesiska fastlandet att bryta igenom internetbevakningen från kommunistpartiet och se ett fritt informationsflöde från resten av världen.

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/16651/