Kinas största oljefält till havs läcker
En läcka har rapporterats vid Kinas största oljefält till havs. (Skärmdump från sohu.com)


Kinesiska myndigheter bekräftade till sist att olja läcker ut ur oljefältet Penglai 19-3 i Bohaisjön. Oljeläckan upptäcktes redan i mitten av juni enligt Economy & Nation Weekly, men allmänheten meddelades inte förrän nu.

Det problemdrabbade oljefältet är Kinas största oljekälla till havs och exploateras av China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) och ConocoPhillips Inc. (COPC). Kinas statliga havsadministration undersöker nu situationen.

Enligt Economy & Nation Weekly upptäcktes oljeläckan i mitten av juni, men inget av företagen gjorde några uttalanden. En bloggare skrev den 21 juni om oljeläckan, men den texten togs bort från internet.

På grund av tystnaden i media har det varit omöjligt att avgöra hur allvarlig läckan är eller uppskatta vilka skador den hittills orsakat på närmiljön.

Enligt en anonym källa inom CNOOC är incidenten inte så allvarlig eftersom oljeläckan ”i princip städats upp” enligt Economy & Nation Weekly.

Penglai 19-3 är Kinas största oljefält till havs. Det upptäcktes i maj 1999 av COPC och tros ha en kapacitet på en halv miljard fat.

I fas ett av utvecklingen 2002 producerade PL 19-3 cirka enligt uppgifter 18 000 fat per dag, och i september 2008 nåde den sin topproduktion på 150 000 fat per dag. CNOOC äger 51 procent av fältet och de övriga 49 ägs av COPC, som även står för driften.

Den 1 juli rapporterade Beijing Times att oljefälten i Bohaisjön är CNOOC:s huvudsakliga produktionsområde. Enligt företagets första kvartalsrapport från 2011 stod oljeprodukter från Bohaisjön för 57 procent av företagets totala nettoproduktion och över 12 procent av företagets gasproduktion.

Översatt från” target=”_blank”>.