Kinas största öken 5,3 miljoner år gammal
Taklamakanöknen i Kina är en av världens största rörliga sandöknar. Enligt den senaste forskningen utförd av kinesiska vetenskapsmän uppstod Taklamakan för minst 5,3 miljoner år sedan. (Foto: Guang Niu/Getty Images)


Enligt de senaste forskningsrönen i Kina uppstod landets största öken, Taklamakan i Xinjiang, för minst 5,3 miljoner år sedan.

Taklamakan är den tredje största sandöknen i världen, efter Saharaöknen i Afrika och Rub al-Khali på arabiska halvön. Dess sammanlagda yta på ungefär 300 000 kvadratkilometer motsvarar ungefär Nya Zeelands storlek.

Enligt kinesiska nyhetsreportage fann vetenskapsmannen Sun Jimin från Institutet för geologi och geofysik vid kinesiska vetenskapsakademin ett urgammalt jordlager från den neogena perioden i nuvarande geologiska kenozoikumera, när han utförde fältarbete i Pishanlänet nära bergskedjan Kunlun. Dessa nya fynd ger direkta bevis på Taklamakanöknens ålder.

Enligt Sun finns det neogena lagret i sydvästra delen av Taklamakan. Det har en stor mängd gul jord, som burits dit av vinden. Genom att använda den paleomagnetiska dateringsmetoden kom han fram till att den äldsta gula jorden i lagret har en historia på minst 5,3 miljoner år.

Detta fynd gör att Taklamakanöknen är 1,8 miljoner år äldre än den tidigare uppskattningen på 3,5 miljoner år som kinesiska vetenskapsmän gjorde för flera år sedan.

Sun sade att platserna de olika proverna togs på bidrar till dateringsskillnaden

2002 hittade Zhen Hongbo och hans kollegor från Tongjiuniversitetet ett eoliskt (skapat av vindflykt) sedimentlager i Yechenglänet, ungefär åtta mil från Pishanlänet. Från detta fynd drog man slutsatsen att Taklamakanöknen var minst 3,5 miljoner år gammal.

Översatt från engelska, http://en.epochtimes.com/news/7-6-19/56677.html

Geologiska tidsåldrar

Kenozoikum är en geologisk era som sträcker sig från 65 miljoner sedan till nutid. Den är indelad i perioderna kvartär, – c:a 2 miljoner år, neogen, 2-23miljoner år sedan och paleogen 23-65 miljoner år sedan.

Kenozoikum är i sin tur en del av Fanerozoikum: en geologisk eon som omfattar tiden från 542 miljoner år sedan till i dag och delas in i erorna paleozoikum, mesozoikum och kenozoikum.
Källa: wikipedia