Kinas största damm ifrågasätts efter översvämningarna
Svåra översvämningar i nedre delen av Yangtzefloden i Poyanghäradet i Jiangxiprovinsen ledde till att en landsväg kollapsade den 16 juni (Foto: Epoch Times arkiv)


Svåra översvämningar i södra Kina har skapat frågetecken kring huruvida Kinas dyraste, mest ambitiösa men även mest kontroversiella vattenkontrollprojekt, Tre raviners damm, fyller sina påstådda funktioner.

Den 20 juli nådde Tre raviners damm på Yangtzefloden sitt högsta toppflöde sedan den byggdes. 70 000 kubikmeter vatten per sekund flödade då in i dammen och nio av dess dammluckor var öppna för att släppa ut flodvatten nedströms.

Detta är 20 000 kubikmeter mer än flödet 1998 då översvämningar dödade 4150 människor. Officiell kinesisk media menar att dammen nu klarat sitt största översvämningskontrollprov sedan den blev färdig, men provet är långt ifrån över, eftersom redan översvämningsdrabbade områden längs nedre delen av dammen fortfarande kämpar med vattenmassorna.

Nedströms längs Yangtzefloden har områden i bland annat provinserna Hubei och Jiangxi drabbats av extremt höga vattennivåer på grund av skyfall och utsläppt flodvatten från dammen. Flodbanker och fördämningar har kollapsat, grödor och bebyggelse har skadats på en mycket omfattande skala och enligt officiella siffror har 701 personer hittills dött och 347 saknas i södra Kina på grund av översvämningarna. En jordbrukare på ön Mianchuan sade till Epoch Times den 18 juli att han drabbats av översvämningar tre år i rad och att han fruktade att den här översvämningen kunde bli lika illa som katastrofåret 1998.

Trots att så många samhällen i fara släpper alltså dammen ut allt mer vatten, vilket väcker frågor om den ”översvämningskontrollerande” effekt som dammen påstås ha.

Huang Wanli, professor och hydraulikingenjör vid Tsinghua-universitetet som dog 2001, motsatte sig hela tiden Tre raviners damm eftersom han förutsåg att den skulle kontrollera vattnet på ett ”omvänt” sätt, det vill säga tömma ut vatten under regnperioderna när den borde spara vatten och spara vatten under torrperioderna när den borde släppa ut vatten. En kinesisk bloggare kommenterade att dammen tillämpar vad han ironiskt kallade ”magisk” översvämningskontroll där den endera räddar staden Chingqing uppströms och dränker staden Wuhan nedströms eller vice versa. Denna artikel har spridits och citerats mycket på nätet.

På senare år har även de ansvariga för detta världens största vattenkraftprojekt ironiskt nog nedgraderat det påstådda översvämningsskydd som dammen ska stå för. 2003 skulle den klara den värsta översvämningen på 10 000 år, 2007 räckte det med den värsta översvämningen på 1000 år och 2008 var det nere i den värsta på 100 år. Nyligen sade chefen för Yangtzeflodens vattenresurskommission, Cai Qihua, till statliga tv-kanalen CCTV att man ”inte kan sätta allt hopp till Tre raviners damm”.

Hydrologiexperten Wang Weiluo talade nyligen med tyska Deutsche Welle om hur svåra översvämningarna varit på sistone, både uppströms och nedströms dammen. Han konstaterade att dammens tre uppgifter ska vara översvämningskontroll, sjöfart och energialstring, och att av de tre fungerar två inte alls och en tredje bara till hälften.

– Den kontrollerar inte översvämningar och sjöfarten i hela Tre raviner-kanalen har stoppats på grund av översvämningarna. Under torrsäsongen funkar sjöfarten inte heller.

Anledningen till att sjöfarten hindras under torrsäsongen är att flödet då är allt för lågt.

– Vi kunde redan se botten på bifloden Jialing i Chogqing på bilder från förra året. Nu svämmar den över och det är mycket lera i vattnet, så man kan egentligen inte använda vattnet till energi eftersom leran skulle skada dammens turbiner allvarligt.

Bearbetad och kortad version av engelskt original:

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/39737/