Kinas sju flodsystem är förorenade
Lokalbefolkning fiskar vid en förorenad flod i Peking den 29 mars. (Foto: Liu Jin/AFP/Getty Images)


Miljösituationen i Kina mycket allvarlig. Alla sju stora flodsystem är förorenade, uppger Li Ganjie, viceminister för Kinesiska miljöskyddsministeriet. Han talade vid en presskonferens den 3 juni om en rapport om Kinas miljötillstånd 2010.

Li vägrade dock att kommentera en fråga som rönt mycket uppmärksamhet blandallmänhetenenden tiden, att den nuvarande svåra torkan orsakats av dammprojektet ”De tre ravinerna”.

Li sade att ytvattenföroreningarna runt om i landet fortfarande är relativt allvarliga. Kina använder ett sexgradigt klassificeringssystem för vattenkvalitet. Grad 1 är högst, vatten som når upp till grad 3 går att använda som dricksvatten, men kräver ibland rening, och vatten värre än grad 5 kan inte ens användas till bevattning.

Av 204 floder och 209 bevakade punkter, hade 59,9 procent av floderna grad 3 eller bättre, nästan 24 procent av floderna hade 4 eller 5 och 16,4 procent nådde inte upp till någon gradstandard.

De sju största flodsystemen är Yangtzefloden, Gula floden, Pärlfloden, Songhua-, Huai-, Hai- och Liaofloden. På det hela taget är den genomsnittliga föroreningsnivån liten, men Gula floden och Liaofloden ligger på medelnivå, medan Huaifloden är kraftigt förorenad.

Övergödning i sjöar (reservoarer) är fortfarande ett påtagligt problem. Ett överflöd av näringsämnen, till exempel från gödningsutsläpp, orsakar algblomning och senare problem med syrebrist. Testprover visar att 11 av 26 vattenansamlingar var övergödda.

Det här året drabbades Yangtzeflodens nedre regioner av den värsta torkan på 50 år, vilket orsakade problem för fiskerinäringen i provinserna Jiangsu, Anhui, Jiangxi, Hubei och Hunan, och många människor blev utan dricksvatten.

Li medger att provinserna Hubei, Hunan och Jiangxi för närvarande har allvarlig torka, där vattennivåerna är extremt låga i flera stora sjöar, inklusive sjöarna Poyang, Dongtin och Hong. Det här är ett problem som man inte har stött på de senaste årtiondena.

Sedan bygget av De tre ravinernas damm stod klart 2006, har mitten och nedre regionerna av Yangtzefloden drabbats årligen av torka och sjövattennivåerna sjunker hela tiden. När Li får frågan huruvida De tre ravinerna har bidragit till detta års allvarliga torka, gav han inget svar.


2010 års största vattenutsläpp från slussen som ska förhindra översvämningar vid De tre ravinerna, i Yichang – världens största hydroelektriska projekt – den 20 juli, efter att ett häftigt regnoväder drabbat Yangtzeflodens område. (Foto: AFP/AFP/Getty Images)

2010 års största vattenutsläpp från slussen som ska förhindra översvämningar vid De tre ravinerna, i Yichang – världens största hydroelektriska projekt – den 20 juli, efter att ett häftigt regnoväder drabbat Yangtzeflodens område. (Foto: AFP/AFP/Getty Images)

Utifrån ett ekologiskt- och miljöskyddsperspektiv har torkan orsakat allvarliga skador, säger Li. Insamlad data visar att vattenkvaliteten har också kraftigt minskat på grund av väsentligt minskade vattennivåer.

Gao Jianguo, forskare vid Geologiinstitutet vid Kinas jordbävningsinstitut, sade att Yangtzefloden i själva verket dränerar några av sjöarna.

– De tre ravinernas bygge bröt det naturliga vattenflödet, sade Gao.

– Ta till exempel Poyongsjön. De tre ravinernas reservoar lagrar vatten varje oktober, men under den här tiden torkar sjön i Jiangxiprovinsen upp. Poyangsjön behöver verkligen vatten vid den här tidpunkten, men resultatet visar att inget vatten hade tillkommit, och därutöver tar den lågvattennivån i Gula floden drar upp vatten från sjön och torkar upp den.

Den kände tyske hydraulikexperten Wang Weiluo sade att den största torkan i de lägre delarna av Yangtzefloden började i mars i år. Huvudorsaken berodde på regnbrist, men att De tre ravinerna har påskyndat torkan.

Hydraulikexperter i Hunan- och Jiangxiprovinsen och anda provinser har påpekat problemet med vattennivåernas balans mellan sjöarna Poyong och Dongting. På grund av De tre ravinernas damm har balansen rubbats, och är nu i ett obalanserat tillstånd. Naturen har själv inbyggda ömsesidiga återhämtningsmekanismer, men de har förstörts av De tre ravinernas projekt.

Kinas statskontrollerade medier sade att regimen släpper ut vatten ur De tre ravinernas reservoar för att mildra torkan, men Wang tror i själva verket att man inte riktigt vill ta sig an problemet, och är mest oroad att det senare kan leda till en översvämning. Enligt planerna för De tre ravinernas damm måste reservoarvattennivån minskas till 145 meter över havsnivån i början av juni för att förhindra översvämning som mycket väl kan inträffa den här månaden.

Kvaliteten på kustvattnet i Kina är också ett problem. Li säger att de genomsnittliga föroreningsnivåerna är låga bland de fyra stora kustområdena (Gula havet, Sydkinesiska havet, Bohaihavet och Östkinesiska havet), men 23,2 procent av kusterna har områden med den relativt dåliga graden 4.

– Gula havets och Sydkinesiska kustvattenkvalitet är bra, Bohaihavets kustvatten var dåligt, och Östkinesiska havsvattnet är väldigt dåligt, sade Li.

Han förklarade emellertid aldrig närmare varför vattenkvaliteten vid Östkinesiska havskusten är så dålig.

När han blir tillfrågad om de många incidenterna av tungmetallföroreningar, hävdar Li att 9 av 14 incidenter 2010 var på grund av bly, och att de sju incidenterna de första fem månaderna 2011 alla var blyrelaterade.

Översatt från engelska.