Kinas samhällsutveckling ställer hårda krav på kvinnorna
En prostituerad och en sexköpare grips av polisen på ett hotell i Guangzhou, Guandongprovinsen i Kina. (Foto: China Photos/Getty Images)


”Det ställs allt fler krav på kinesiska kvinnor nuförtiden”, konstaterar Song Meiya, redaktör på den Pekingbaserade Chinese Women’s Press. ”Vad kan de göra för att hantera detta tryck? De ger upp mycket, inklusive sina kroppar. Jag anser att när kvinnor ger upp sina kroppar är det också ett tecken på samhällets val.”

Kommentaren kommer från ett radioprogram i kanalen Radio Free Asia, som tog upp fenomenet med att kvinnliga universitetsstudenter prostituerar sig. Nyligen avslöjades en prostitutionshärva på campus i staden Hangzhou i provinsen Zhejiang i östra Kina. Det här är förvisso ett fenomen som på senare tid förekommit i flera andra länder, inklusive Sverige, men att det nu även nått Kina ses av många kineser som ännu ett tecken på att de senaste årens ”satsa på dig själv”-mentalitet som kommit med de ekonomiska reformerna har börjat luckra upp de traditionella moralbegreppen.

”Somliga säger att kineser inte tror på något nuförtiden. Det är inte sant; de tror på pengar” konstaterar före detta TV-reportern Ma Xiaoming krasst. Han menar att skälen till varför dessa unga kvinnor väljer att handla såhär är komplicerade, men att det till stor del har att göra med en nedgång i moralen i samhället i stort såväl som bland studenter. Somliga kommer från fattiga familjer eller från landsbygden, och en del kanske verkligen måste prostituera sig för försörjning, men andra gör det helt enkelt för att drivkraften att tjäna pengar är så stark i Kina idag att den överskuggar allt.

”Människor ser ner på fattigdom, men inte på prostitution. Det är inget fel med att prostituera sig, men folk skrattar åt dig om du är fattig. Det här är en mycket oroväckande trend”, säger William Lan, som är kines, men bor och verkar som universitetsdoktor i Texas, USA.

Kunderna för denna, vanligtvis nätbaserade prostitution finns ofta bland de nyrika kinesiska männen, som ibland även betalar dem för att bli deras älskarinnor på mer långvarig basis. Den här typen av fenomen har länge varit känt i till exempel Japan.

Song Meiya, som citerades ovan, menar att detta visar en kvinnosyn där kvinnor ses som varor för de med makt och pengar. Och vem är egentligen mer ansvarig för denna situation, männen som köper sex eller de kvinnor som säljer det, frågar hon retoriskt. Hon menar även att det reflekterar en allmän trend i samhället.

Kanske är det så att det som på ytan verkar som om kvinnorna i Kina är på väg in i ett i våra västerländska ögon mer ”modernt” levnadssätt får svåra konsekvenser i ett land där de ekonomiska klyftorna är så stora och det ekonomiska klimatet så hänsynslöst, inte minst mot den stora delen av kvinnorna som är fattiga och vanligen kommer från landsbygden.

I staden Changsha, i provinsen Hunan i södra Kina, har man företagit en undersökning bland de invandrade kvinnor från landsbygden som vanligtvis har en utsatt ekonomisk situation och ofta hamnar i olika serviceyrken såsom restaurangbranschen, underhållningsbranschen, skönhetssalonger, massageinstitut och barer. Det visade sig att 74 procent hade upplevt sexuella trakasserier, ofta från kunder, men av dessa hade endast 6 procent tagit steget till att faktiskt söka hjälp från sin arbetsgivare.

Detta kan förklaras med att få arbetsgivare i servicesektorn i Kina vågar ta upp sådana saker med sina kunder. För kvinnorna som utsätts gäller att bara bita ihop. De som vänder sig till sina överordnade riskerar att inte bli tagna på allvar eller rentav hotas med repressalier och hamna i en ofördelaktig situaiton. Som en kvinna vid namn Xiaoxin fick höra från sin chef: ”Kunder är som Gud, och hur kan Gud trakassera någon sexuellt?”

Hälften av kvinnorna uppgav också att de inte brukade försöka försvara sig när de ofredades fysiskt eller verbalt. Bestämmelser är nu på väg att utarbetas för regionen, som reglerar arbetsgivarens skyldighet att skydda sina anställda från trakasserier och att förebygga detta.

Källa: The Epoch Times

http://www.theepochtimes.com/news/6-5-27/41997.html

http://www.theepochtimes.com/news/6-6-5/42342.html