Kinas säkerhetschef tycks idka självkritik och böja sig för ledningen
Zhou Yongkang, medlem av kommunistpartiets politbyrås ständiga utskott, kan komma att förlora sin maktposition, precis som sin skyddsling Bo Xilai. (Foto: Liu Jin/AFP/Getty Images)


Zhou Yongkang, kinesiska kommunistpartiets högste ledare för intern säkerhet, höll nyligen ett tal som har väckt Kina-analytikers uppmärksamhet. I talet tog han i praktiken avstånd från tidigare saker han gjort och visade undergivenhet gentemot det nuvarande ledarskapet, som han är oense med, menar man.

Statliga nyhetsbyrån Xinhua publicerade den 24 april en artikel av Zhou Yongkang, som är sekreterare för kommunistpartiets politisk-rättsliga utskott och medlem av politbyråns ständiga utskott, den lilla maktgrupp som styr Kina.

Artikeln var ett tal som Zhou Yongkang höll vid en utbildning av politisk-rättsliga utskottet den 26 mars. Det ryktades om ett kuppförsök i Peking den 19 mars och strax efter det rapporterade brittisk och japansk media att man trodde Zhou gripits. Det här talet bör ha hållits ungefär vid den tiden, men det publicerades alltså inte av Xinhua förrän den 24 april.

Zhang Tianling, expert på Kinafrågor och kommentator för Voice of America kommenterade saken så här:
– Zhou Yongkang nämnde Hu Jintao fyra gånger i talet och uppmanade ”Låt oss förena oss runt kommunistpartiets centralkommitté och dess generalsekreterare Hu Jintao”.

Det här var en ton som avvek från den position som Zhou antagits ha gentemot det nuvarande ledarskapet inom partiet, som Zhou enligt mediarapporter har anklagats för att konspirera mot tillsammans med den nu utrensade Bo Xilai.

Washingtonbaserade Kina-analytikern Shi Cangshan kommenterade:
– Det här var helt annorlunda än det tal som Zhou Yongkang gav vid den 22:a plenisessionen för politisk-rättsliga uttskottet i Peking. Han har helt ompositionerat politisk-rättsliga utskottet, och i artikeln tar han helt avstånd från allt han gjort. …Det verkar helt omöjligt att den skrivits av Zhou själv. Det skulle innebära att han förkastar allt han gjort genom åren.

Den 26 mars, när Hu Jintao åkte till Seoul, beordrades Zhous lojalister inom rättsväsendet, bland annat den beväpnade polisen, att delta i utbildningar i Peking.

Redan den 20 mars kallades partisekreterare ovanför häradsnivå inom det politisk-rättsliga utskottet till utbildningar i närheten av Peking. Analys på internet har gjort gällande att det här var ett sätt att hindra Zhous allierade från att agera runt om i landet. En liknande strategi användes när Mao Zedong ville neutralisera Lin Bian under kulturrevolutionen, menar analytiker.

Research av Sunny Chao och Euly Luo

Artikel på engelska