Kinas säkerhetsbyrå rekryterar ”politiskt pålitliga” studenter
NTDTV intervjuar Liu Tong vid University of Chicago (Foto: NTDTV)


– Jag kontaktades av Kinas säkerhetsbyrå innan jag kom till USA, sade dr Liu Tong, forskarassistent vid Instutitionen för Human Genetics vid University of Chicago.

Byrån sade åt Liu att stanna i USA och satsa på sin karriär efter att ha tagit sin magisterexamen. Byrån bad honom att smälta in i det amerikanska samhället genom att jobba för ett stort bolag eller för regeringen och lovade att erbjuda hjälp på vägen.


”Du borde stanna i USA” 

Dr Liu som nyligen avslutat sin forskning vid Instutitionen för Human Genetics vid University of Chicago, utexaminerades med examen i biokemi vid Östra Kinas universitet för vetenskap och teknik i Shanghai 1993. Han stannade i Shanghai och arbetade för universitetet i fyra år innan han sommaren 1997 anlände till USA.

Innan Liu for utomlands fick han ett överraskande besök från en ung man sin egen ålder, en agent från Shanghais statliga säkerhetsbyrå (Kinas motsvarighet till FBI).

– Din institution beskriver dig som den mest lovande unge mannen med akademiska stjärnprestationer, sade personen. Dina meriter visar att du är lika förträfflig gällande konstfärdigheter som socialt arbete. En talang som du borde stanna i USA och aldrig återvända till Kina.

– Aldrig återvända till Kina? undrade Liu.

Liu var förvånad. När den unge mannen presenterade sig själv som säkerhetsagent undrade Liu hur han borde svara, ifall agenten testade hans nivå av patriotism med frågor som ”planerar du att återvända till Kina och tjäna ditt land efter att ha fullföljt din akademiska utbildning i USA?” Till sin bestörtning sade agenten klart och tydligt åt honom att inte återvända till Kina.

– Vad menar du med att jag ska stanna i USA? frågade Liu agenten.

– Allt fler kineser inträder i samhällets övre skikt i USA, genom stora bolag, affärsverksamhet och USA:s regering, förklarade agenten. En så utomordentlig forskare som du kommer att ha stora möjligheter i USA. Vi kineser bör hjälpa varandra utomlands för att gagna vårt eget land. Om du behöver vår hjälp, exempelvis för att bana väg till att komma in i ett större bolag i USA, kommer vi att kunna hjälpa dig. Du får komma till mig med ärenden som detta. Vill du återvända för ett besök kommer vi att förse dig med bilar, chaufförer, resepackning, hotell mm. Jag kommer att ta hand om allting så länge som du kontaktar mig.

Slutligen sa agenten till Liu:

– Känn dig inte pressad. Vi försöker bara att bli din vän. Du känner till sättet som vi jobbar på. Vi försöker bara att upprätta kontakt.


Statliga säkerhetsbyrån lierad med polis på universitetsområden sedan -89

Liu Tong, som då hade arbetat som rådgivare på universitetet i fyra år, missuppfattade inte budskapet.

Efter den välkända protesten vid Himmelska fridens torg 1989, som slutade med att armén dödade tusentals invånare på Pekings gator, började kommunistpartiet att placera agenter på universiteten. Agenterna samarbetar med polisstationen på varje universitet, och träffar regelbundet den vice dekanen, ansvarig för angelägenheter gällande studenterna, vid varje akademisk institution.

Varje akademisk institution lämnar en gång i månaden en rapport om studenternas aktiviteter till de statliga säkerhetsagenterna. Agenterna ber under tiden de akademiska institutionerna att rekommendera utomordentliga och ”pålitliga” studenter innan de reser utomlands för examenstudier, säger dr Liu. Till ”pålitliga” studenter räknas vanligtvis de studenter som är medlemmar i kommunistpartiet och ”politiskt pålitliga”.

Liu säger:

– Det är så många kineser som studerar utomlands varje år. Det måste finnas många partimedlemmar bland dem. Jag föreställer mig att den statliga säkerhetsbyrån måste ha vänt sig till många av dem. De kanske har kontaktat dem på liknande vis innan de åker utomlands. Det här kan vara ett sätt på vilket säkerhetsbyrån rekryterar studentspioner. De lockar studenterna med erbjudanden om jobb som de själva skulle ha svårt att få i USA. Kan de locka med ett jobb i ett stort amerikanskt bolag som bete kan du föreställa dig hur många spioner som redan har planterats i USA. Alla kommer inte att lockas av erbjudandet, men så fort en utomlandsstuderande antar betet går det utför för säkerhetsbyrån.


Ett erbjudande man inte kan tacka nej till?

– Jag behöver inte mycket i livet. Allt jag någonsin velat göra har jag velat göra i lugn och ro. Jag vill inte förföljas av en skugga varje dag. När som helst kan någon kunna knacka en på axeln och säga ”Kommer du ihåg mig?” Det skulle vara en mardröm!

– Att leva mitt liv som spion är för mig helt oacceptabelt. Dessutom har jag sedan jag flyttade till USA förstått vad demokrati är. Jag har lärt mig sådant som var för mig helt okänt, såsom sanningen bakom massakern vid Himmelska fridens torg 1989. Jag har inget intresse av att ha kontakt med den där agenten.

Kinas statliga säkerhetsbyrås intentioner är uppenbara, men det är orättvist gentemot de kinesiska studenterna eftersom säkerhetsbyrån inte talar om för dem att spioneri är förbjudet i USA. Säkerhetsbyrån lovar inte att kompensera studentens familj ifall de skulle fängslas för spioneri i USA. Agentens familj skulle få ersättning från byrån, men de här kinesiska studentspionerna skulle med all säkerhet inte få ersättning. Dessutom strävar dessa kinesiska studenter efter ett bättre liv i USA, inte att leva som spioner.

Översatt från