Kinas regim väntar med "Green Dam" efter internationella protester
Kinesiska studenter på ett internetcafé i Hangzhou. (Foto: Mark Ralston/AFP/Getty Images)


Peking meddelade att man kommer senarelägga genomförandet av lagen som kräver att censur- och kontrollmjukvaran Green Dam ska finnas installerad på alla datorer som säljs i Kina.

Det oväntade beslutet kom via den statliga nyhetsbyrån Xinhua den 30 juni, en dag innan lagen skulle börjat gälla.

Industri- och IT-minsteriet gav följande förklaring: ”Vissa företag har väckt frågan om den stora arbetsbördan, snäva tidsramen och bristen på förberedelse. Baserat på hur verkligheten ser ut kommer obligatoriet att senareläggas.”

Regimens centrala propagandadepartement kräver också att alla propagandabyråer och all fastlandsmedia ska samarbeta genom att lägga inte låta någon kritik av mjukvaran komma igenom och förse med ”positiv mediavägledning”.

Ministeriet meddelade sin plan på obligatorisk installation den 19 maj. Man insisterar på att regimen inte har några planer på att censurera information rent allmänt och att programmet skapats enbart för att filtrera ut pornografi. Experter både i och utanför Kina har dock funnit att mjukvaran inte kunde blockera pornografiska sajter effektivt, men däremot effektivt blockerade sökningar på mänskliga rättigheter och politiskt laddad information som Falun Gong och demokrati i Kina.

Vidare innehåller mjukvaran säkerhetsluckor som gör att användaren blir sårbar för hackers. Den kinesiska utvecklaren riskerar även att stämmas av den kaliforniska mjukvarutillverkaren Solid Oak för att ha plagierat programkod.

Den föreslagna obligatoriska installationen av Green Dam ledde till utbredd kritik från olika industriella kretsar, människorättsgrupper och utländska regeringar.

Den 26 juni skickade 22 olika grupper och råd inom affärsvärlden ett brev till den kinesiske premiärministern Wen Jiabao där man uppmanade honom att skrota planen. Bland de som undertecknade brevet finns USA-baserade Technology Industry Council samt handelskamrarna i USA, EU och Japan.

Den 24 juni kom dessutom ett brev från USA:s handelssekreterare Gary Locke och affärsrepresentanten Ron Kirk där man uppmanade Peking att överge Green Dam-tanken.

Redan den 16 juni hade Global Internet Freedom, ett konsortium format av teknologiföretag specialiserade på att kringgå politisk censur från repressiva regimer på internet, släppt sin första version av ”Green Tsunami”, ett program som kineserna skulle kunna använda för att upptäcka, koppla ur eller helt avinstallera Green Dam.

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/18916/


I den här omröstningen på regimens officiella BBS, Qiangguo Forum, svarade 89% att de var mot Green Dam-planen. Resultaten togs senare bort. (Skärmkopia)

I den här omröstningen på regimens officiella BBS, Qiangguo Forum, svarade 89% att de var mot Green Dam-planen. Resultaten togs senare bort. (Skärmkopia)