Kinas regim startar kampanj mot media


Det kinesiska kommunistpartiets centrala departement för propaganda agerar nu mot media för att försöka hantera den ekonomiska tillbakagången och den politiska kris som väntas följa med den.  Den biträdande redaktören för South China Metropolitan förflyttades nyligen från sin position och andra nätbaserad media kommer att stängas. Redaktörer inom annan media kommer också att omorganiseras.

Enligt Boxun News avslöjade en initierad källa att den biträdande redaktören på Southern China Metropolitan, Jiang Yiping, omplacerats till Southern China Rural News. Yang Xingfeng, chef för China Media Research Institute, kommer tillfälligt att ta hennes plats.

Svår tid inom ekonomi, politik och allmän säkerhet väntas

En reporter på Boxun fick information den 2 december att propagandadepartementet just avslutat ett möte om en ny kampanj mot media. På mötet meddelade politbyrån att Peking insett att 2009 blir en ”flaskhals” för Kina  såväl  ekonominskt politiskt som på det allmänna säkerhetsområde.

Politbyrån citerade underrättelsematerial som tydde på att Peking står inför svåra utmaningar och kriser under 2009 och meddelade att man kommer att tilldela särskilda pengar till departementen för propaganda och inrikes säkerhet, för att hantera denna kris. Propagandadepartementet börjar med att slå till mot media.

Ökat förtryck frispråkig media

De media som finns på departementets ”svarta lista” inkluderar sex större liberala tidningar och tidskrifter såsom Southern China Press Group, Nanfeng Chuang, China News Report och Beijing News, inklusive alla hemsidor utom Sina.com.

På listan finns även 15 aktiva mediapersonligheter såsom den nämnda Jiang Yiping. Hon är den mest kända redaktören i Kina och ansvarade för Southern China Metropolitans kommentarinlägg. Propagandadepartementet utfärdade nyligen en hemlig order om att Jiang skulle bort.

Detta är andra gången i år som Peking slår ner på den mest frispråkiga delen av Southern China Press Group. Tidigare i år förflyttades Chang Ping, biträdande redaktör på Southern Metropolis Weekly.

Även NetEase och Yahoo har påverkats

Det sägs att den här kampanjen huvudsakligen fokuserar på internetmedia och att Sohu.com är ett av dess huvudmål. Propagandadepartementet har beordrat att två populära politiska kolumner på Sohu.com ska tas bort. Hongkongbaserade ifeng.com har fått en av sina kolumner borttagen. Även NetEase och Yahoo har tvingats till förändringar.

Enligt en sektionschef på propagandadepartementet med efternamnet Chen har denna kampanj som mål att statuera exempel. Förutom Sina.com kommer alla kolumner, redaktörer och nätmedia att omorganiseras.

Originalartikel på engelska:
http://en.epochtimes.com/n2/china/beijing-media-suppression-economic-political-downturn-8205.html