Kinas regim satsar på studentspioner för dess agenda i Kanada
Den kinesiske diplomaten Wang Pengfei, tjänsteman vid utbildningsavdelningen vid Kinas ambassad, ombads lämna landet efter att i oktober ha avslöjats som spion. En källa berättade för Epoch Times att han inte var önskvärd. (Arkivfoto, Epoch Times)


Lingdi Zhang sa att hon blev helt kall när hon fick ett epost-meddelande från en tjänsteman från universitetsföreningen hon hörde till.

– Enligt rapporter från några andra studenter och utredningen som gjorts av föreningens nyckelpersoner så är du fortfarande Falun Gong-utövare, stod det i mailet som varnade henne med att ”se upp”.

Det var ett ögonblick som fick henne att ”nyktra till”. Oräkneliga Falun Gong-utövare i fastlands-Kina har hotats på liknande sätt, och hundratals, om inte tusentals, har fått möta tortyr och hjärntvätt efter att ha angivits av medstuderande och lärare.

Men Lingdi Zhang bor inte i Kina. Vid den tiden studerade hon datavetenskap vid University of Ottawa. I e-mailet som kom från vice ordföranden i skolans student- och forskarförening (CSSA) Chris Xu stod också: ”University of Ottawas kinesiska studentförening står under den kinesiska ambassadens utbildningskontors direkta ledning.”

I en artikel som dök upp i ”Kinesiska studenter utomlands,” en tidskrift som riktar sig till kinesiska studenter utomlands, skrev en tjänsteman från kinesiska ambassaden att ambassadens utbildningskontor ansvarade för att övervaka kinesiska studentföreningar på 22 universitet och college i sex kanadensiska provinser. Föreningar i andra delar av landet övervakas av kinesiska konsulat i de regionerna.

Vanligen förefaller de kinesiska beskickningarnas inblandning i föreningarna vara välvilliga: de har fonder och biljetter till studentgrupper för speciella evenemang, skriver referensbrev för studenter, delar ut stipendier och så vidare.

Men det åtföljs samtidigt av tveksamma företeelser; föreningarna anmodas nämligen att agera enligt befallning från Peking, som polisens förlängda arm när det gäller polistiskt förtryck av grupper som Falun Gong – en form av meditation som förföljs i Kina. Att misslyckas med att följa kommunistpartiets linje kan, även i Kanada, få allvarliga följder för kinesiska studenter.

I ett e-mail skickat den 6 april 2006 påstår sig en ”Li Qin” vara hemlig agent för Kinas allmänna säkerhetsbyrå, och varnar medlemmar i kinesiska student- och forskarföreningen (CSSA) vid University of Calgary för att delta i den veckovis återkommande filmvisningen organiserad av unversitetsföreningen ”Falun Gongs vänner.”

– Var god och delta inte i denna aktivitet. Om du gör det kommer ditt namn och foto att skickas till centralregeringen, varnade Li.

Mailet skrämde bort många kinesiska studenter, säger Jenny Yang, den dåvarande ordföranden för föreningen Falun Gongs vänner på University of Calgary. ”Många av mina kinesiska vänner fick mailet och sade att de inte vågade fortsätta komma.”

Händelser som denna överraskar inte David Harris, en före detta ledare för strategisk planering vid Kanadas agentbyrå CSIS, men de är störande.

– Detta är en störning i Kanadas akademiska liv som är svår att förstå – det är oerhört oönskat, säger Harris, som poängterar att till och med CSIS:s verksamhet på universitetsområdena är mycket begränsad genom Kanadas lagstiftning.

– Om man inte vill ha sina egna (säkerhetsagenter) där, då vill man verkligen inte ha någonting som är främmande till sin natur och fientligt till yttrandefrihet och dialog.

Hoten mot studenterna vid University of Calgary och mot Lingdi Zhang på University of Ottawa speglar en nyligen inträffad händelse på Columbiauniversitetet i New York. Där uttalade sig CSSA:s skolfilial på sin webbplats om att Falun Gong-utövare, och förmodligen även alla andra, som vågade ”förolämpa” de kinesiska kommunisterna skulle ”avrättas.”

Student- och forskarföreningens författning uppmärksammar att den ”granskats” av generalkonsuln i New York. Tills för några veckor sedan hade dess rådgivande instans bara två medlemmar, vilka båda var tjänstemän vid det kinesiska konsulatet.

Harris tvivlar inte på att den kinesiska regimens inflytande ligger bakom sådana uttalanden.

– Kinesiska beskickningar i Väst försöker hota kinesiska studentgrupper som om de vore marionetter. I vissa fall försöker de övertyga, vägleda och forma de kinesiska studentgruppernas principer och aktiviteter. Detta är i linje med många andra inkräktande initiativ. Syftet med inblandningen är att olagligt spionera och influera, säger han.

Chen Yonglin var första sekreterare vid kinesiska konsulatet i Sydney i Australien innan han hoppade av 2005. Han säger att nästan alla kinesiska studentföreningar utomlands har etablerats på uppdrag av de kinesiska utbildningskontoren i värdländerna. Utöver att hålla ett vakande öga på kinesiska studenter så är en av de främsta uppgifterna studentföreningarna har att utöva påtryckningar på västerländska regeringar och institutioner att stödja kommunistpartiets riktlinjer, som dess förtryck av grupper som tibetaner och Falun Gong-utövare, säger Chen vidare.

– Det är ofta problematiskt för beskickningarna att göra sådana saker. Att använda sig av studentorganisationer med neutrala namn är istället mer effektivt. Sådana grupper kontrolleras i själva verket av de kinesiska ambassaderna/konsulaten och är en förlängning av den kinesiska kommunistregimen utomlands, förklarar Chen

New Tang Dynasty Televisions licensansökan om sändning i Kanada var en belysande händelse. Epoch Times kom över ett dokument från Kinas ambassad som avslöjade ambassadens avsikter att få televisionens ansökan nekad. NTDTV har erhållit sitt goda rykte genom sin framträdande rapportering om den kinesiska regimens kränkningar av mänskliga rättigheter. Rapporten från ambassaden nedtecknades den 17 mars 2005 av ambassadens chef för kultursektionen Chen Pengshan, och undertecknades av den dåvarande ambassadören Lu Sumin. Den diskuterade frågan om att samla, bland andra, kinesiska studentgrupper till att opponera sig hos Kanadas radio- och telekommission CRTC mot ansökningen.

Strax därefter skrev ordföranden för kinesiska studentföreningen vid University of Ottawa till CRTC och begärde att de ”inte skulle tillåta att kanalen upptogs eller fick distribution till de lokala samhällena.” Nästan identiska brev sändes från andra grupper som står Kinas regim nära, såsom kinesisk-kanadensiska nationalkongressen som nyligen porträtterades i en rapport i Epoch Times.

2004 skrev University of Torontos kinesiska student- och forskarförening (UTCSSA) till stadsfullmäktige i Toronto och krävde att de inte skulle godkänna ett förslag som skulle erkänna en Falun Gong-dag i staden, återigen efter att Kinas konsulat sänt ett liknande brev.

Bevis på banden mellan de kinesiska beskickningarna och studentgrupper, där många av dem kallas för kinesiska student-och forskarföreningar (CSSA), är oftast inte svåra att hitta.

När Michal Hung, en framträdande före detta ledare för CSSA på University of Toronto och organisatör för pro-Pekingaktiviteter i förra nåddes veckan kunde nås, förnekade han inte att studentgrupper tar emot ekonomiska bidrag från ambassad och konsulat. ”Du får tala med de nuvarande ledarna för studentorganisationerna,” sade Huang, som nu är rådgivare hos Ontarios medborgarskaps- och immigrationsminister Mike Colle.

Många kinesiska studentgrupper är dock öppnare.

Den första meningen i CSSA:s introduktion vid Lakehead University’s webbplats säger: ”LUCSSA är den enda kinesiska studentföreningen som den kinesiska ambassaden erkänner.”

I sitt rekryteringsformulär förklarar CSSA vid University of Waterloo öppet att den drivs under överinseende av den kinesiska ambassaden i Kanada.

CSSA vid University of Toronto förklarar på sin webbplats att den mottar ekonomisk hjälp från det kinesiska konsulatet i Toronto. Den motsvarande organisationen vid University of Western Ontario uttrycker på sin webbplats upprepade gånger sin tacksamhet gentemot den kinesiska ambassaden för att de stött dem ekonomiskt.

Vid Simon Fraser University i Vancouver omnämner CSSA det lokala kinesiska konsulatet som sin huvudsakliga sponsor och skriver att en av föreningens ordförandes primära uppgifter är att be konsulatet om ekonomiskt stöd.

Enligt Chen lockas studenter in i föreningarna med framtidsutsikten att få fördelaktiga referensbrev om sitt uppförande utomlands från konsulatet eller ambassaden, ekonomiska bidrag till aktiviteter så väl som bonus som stipendier och biljetter till underhållningsevenemang. I utbyte styr beskickningarna föreningarna till att skapa ett fördelaktigt intryck av KKP i utlandet.

Före Kinas nuvarande ledare Hu Jintaos besök i Kanada i september 2005, kallade CSSA vid Simon Fraser University sina medlemmar till att delta vid en aktivitet för att välkomna kommunistledaren. De ställde upp sig på rader längs gatorna och kallade detta ”en stor högtid med en speciell innebörd.”

”Detta är ett mycket viktigt uppdrag, och en ytterst förnäm ära,” kunde man läsa i notisen.

Efter Hus besök bjöds de studenter som varit delaktiga i välkomstgruppen till en middagsbjudning på kinesiska konsulatet i Vancouver där de tackades. I ett dokument som läckt ut från konsulatet föreslogs även att varje deltagare skulle få 30 dollar (ca 200 kr).

I juli 2005 flög medlemmarna i kinesiska student- och forskarföreningen vid universitetet i Toronto till Kina för att besöka viktiga platser för kommunistpartiet. Resan sponsrades av Torontos kinesiska konsulat, Kommunistiska ungdomsförbunden vid två kinesiska universitet, kommunistpartiets officiella mediabyrå Xinhua och People’s Daily.

Efter att studenterna återvänt till Toronto uttryckte UTCSSA sin tacksamhet för konsulatets ”stora stöd” och höll ett öppet forum på Torontos universitet för att dela med sig av sina erfarenheter med ”alla intresserade studenter och forskare.”

Att förespråka Kinas kommunistregim i Kanada kanske gagnar KKP på vissa sätt, men det har också sina konsekvenser.

Kinesiska studenter som grips som spioner kan utvisas och spioner som är kanadensiska medborgare kan åtalas, berättar en talesman från CSIS för Epoch Times.

Epoch Times rapporterade tidigare om att andresekreteraren Wang Pengfei på utbildningskontoret vid den kinesiska ambassaden i Ottawa tvingades att lämna landet efter att ha gripits för spioneri mot Falun Gong-utövare i Kanada. Han nekades nytt visum enligt vår rapport. Det väsentliga i historien bekräftades senare av personal från premiärministerns kontor för en kanadensisk nyhetsreporter.

En källa kopplad till den kinesiska ambassaden berättade senare för Epoch Times att Wang faktiskt förklarats som icke önskvärd person och utvisats, ett straff som gör det svårt för Wang att jobba utomlands vid en annan kinesisk beskickning.

Harris varnar kinesiska studenter för att det kan leda till mer än bara utvisning om man är involverad i spionage.

– Om de en gång varit inblandade i olagliga aktiviteter kan de utsättas för utpressning i resten av sina liv och tvingas gå vidare till mer omfattande aktiviteter av den kinesiska regeringen,säger Harris.

Harris säger med hänvisning till de kommunistregimer som verkade kollapsa över en natt i Östeuropa:

– Denna regims dagar är nog räknade. Det kan innebära att kinesiska underrättelserapporter väller ut vid kollapsen och avslöjar tidigare kinesiska agenter, vilket för med sig åtal och vanära.

Tilläggsrapportering av Anna Yang, Matt Gnaizda och Madalina Hubert.

Översatt från originalversion