Kinas regim ökar kontrollen över Internet
Kinesisk polisman inspekterar ett Internetcafé i Peking. (Foto: AFP)


Den kinesiska regimen gör nya försök att ta hårdare kontroll över Internet, ett medium som till sin natur är svårt att kontrollera. Man gör sedan tidigare i år ett försök i den rekordväxande storstaden Shenzhen, där säkerhetsministeriet introducerat ett system med ”virtuella poliser” som nu tas vidare till åtta andra städer.

Det går ut på att personal från byrån för offentlig säkerhet ”patrullerar” cyberspace på jakt efter illegala aktiviteter som spel för pengar och pornografi, men även vad man anser som ”skadlig” information. Det kan visa sig som att någon tar bort saker du just postat på ett forum eller till och med spårar dig.

Detta läggs nu till de två redan tidigare använda metoderna: filtrering och blockering av innehåll på sidor på elektronisk väg samt ren administrativ kontroll och påtryckningar mot ägare av privata servrar och internetcaféer.

Den nya tanken är att själva Internet ska kunna övervakas ungefär som man övervakar staden, något som somliga menar är ett underligt tänkesätt eftersom Internet i väldigt liten grad är bundet till städer, regioner eller ens länder.

På annat håll, i huvudstaden Peking, har Beijing Association of Online Media rekryterat 200 speciella Internetövervakare som agerar som ett slags informatörer på deltid. De ska övervaka alla hemsidor med säte i Peking och rapportera relevant information till arbetsgivaren.

Hu Ping, chefredaktören för Beijing Spring, menar att detta är ett rent angivarsystem i den anda av ”proletariatets diktatur” som rådde under kulturrevolutionen, och att det bara kan leda till dåliga relationer mellan människor och nedgång i den allmänna moralen. Men regimen lär stärka sin makt i och med att man på det här sättet lägger band på människors vilja att uttrycka sina åsikter. Han menar också att det visar på kommunistregimens bristande självförtroende kring detta svårkontrollerade medium.

Att Internet även kan användas som en subtil spelpjäs i kommunistpartiets interna maktkamp antyds av en minneshemsida tillägnad den avlidne före detta generalsekretaren Hu Yaobang. Även om han inte officiellt är någon som partiet tagit avstånd ifrån så är arvet efter honom en känslig fråga, och denna icke regeringsdrivna hemsida skulle mycket väl ha kunnat vara en i den långa raden av hemsidor som regimen stängt ner.

Chen Pokong som driver sidan kommenterar att eftersom den varit uppe så kort tid kan det vara så att regeringen inte besträmt sig för om den är känslig nog att stänga, men förklaringen kan också vara en annan.

Hu Yaobang startade den kommunistiska ungdomsorganisationen, som också är maktbasen för de två högsta ledarna i Kina idag, Hu Jintao och Wen Jiaobao. De kan tänkas låta hemsidan operera ostört och Hu Yaobang få framstå som en samlande gestalt, som en strategi att stärka sina positioner gentemot Jiang Zemin och hans ”Shanghai-gäng” inför den 17:e partikongressen, menar Chen Pokong.

Källa: The Epoch Times
http://www.theepochtimes.com/news/6-5-25/41932.html

http://www.theepochtimes.com/news/6-6-1/42228.html

http://www.theepochtimes.com/news/6-6-1/42190.html