Kinas regim mörklägger ohyggliga brott enligt forskare
Pincetter, saxar och andra kirurgiska instrument som används i operationssalar under en njurtransplantation. 2009 lyckades David Matas få tillgång till information från ett register, och refererade till det i sin forskning, för att visa på trender inom njurtransplantationer i Kina. Sedan 2010 går det inte längre att komma åt informationen. (Brendan Smialowski/AFP/Getty Images)


Nyligen lovade medicinska ledare i Kina att landet kommer att upphöra med organtransplantationer från avrättade fångar. Men forskare och en läkarorganisation granskar detta löfte kritiskt.

I början av november sade en ansvarig inom Kinas sjukvårdssystem till Världshälsoorganisationens bulletin att Kina kommer att fasa ut användningen av dödsdömda fångars organ för transplantationer, med början under nästa år.

I media hyllades detta som ett positivt framsteg, men man bör se mer kritiskt på detta, enligt Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH), en läkarorganisation med säte i Washington.

“DAFOH är oroliga för att den här förändringen i första hand handlar om att blidka det internationella samfundet, samtidigt som man fortsätter med övergrepp kring transplantationer i det fördolda”, sade organisationen i ett pressmeddelande 5 november.

En stor del av den organskörd som ska ha ägt rum i Kina, har utförts i hemlighet av säkerhetsstyrkor och militärläkarsystemet. Tiotusentals eller kanske ännu fler transplantationer har ägt rum sedan 1990-talet, och samvetsfångar har varit den primära källan.

Enligt forskare var det uigurer på 1990-talet som var de första som dödades för sina organ. Sedan på 2000-talet, ett år efter att förföljelsen av Falun Gong-utövare började, riktade man in sig på fängslade Falun Gong-utövare. Över 60 000 sägs ha blivit dödade genom att man har tagit deras organ.

Med tanke på att man
inte har erkänt offentligt eller erbjudit gottgörelse för denna hantering har forskare ifrågasatt grunden för detta nya, enligt utsago rena system. 

Wang Haibo, som ansvarar för hälsoministeriets organtransplantationssystems forskningscenter, sade till nyhetsbrevet: ”Det är dags för Kina att gå vidare och utveckla ett etiskt och hållbart organdonationssystem.”

Han sade att det “inte är etiskt eller hållbart” att använda sig av dödsdömda fångar för organ, och det finns en konsensus bland personer som arbetar med transplantationer i Kina att man måste upphöra med metoden.
Röda korset i Kina, som är en organisation kopplad till regeringen, har utsetts av hälsoministeriet till att etablera och sköta organdonationssystemet.

Centret för studier av leversjukdomar vid Queen Mary Hospital på Hongkongs universitet har fått i uppdrag att ta hand om Kinas levertransplantationsregister, som ska registrera alla levertransplantationer i Kina.

Inget slutdatum har angetts för när avrättade fångar kommer att sluta användas som organkälla, och Wang förklarade inte hur det kommer att bekräftas att organskörd från fångar har upphört.

Leverregistret i Hongkong sköts inte på ett transparent sett, enligt David Matas, medförfattare till en bok från 2009 som undersöker hur Falun Gong-utövare utsätts för organskörd.

2009 lyckades Matas få tillgång till data från registret, och hänvisade till denna för att visa trender inom njurtransplantation i Kina. Sedan 2010 är det omöjligt för allmänhetetn att få tillträde till informationen.

Matas sade i en telefonintervju att när han i en fråga vid Transplant Societys internationella kongress i Vancouver i augusti 2010 frågade Wang om skälen till hemlighetsmakeriet, svarade Wang att han inte ville att informationen skulle användas på oönskade vis av personer som Matas.

– Detta är motsatsen till informationsfrihet, sade Matas.

Wang gick inte att nå på telefon på morgonen den 7 november.

Enligt ett schema på programmets hemsida ska transplantationscentra runt om i Kina börja använda den här processen. Det är oklart om den här frivilliga processen fångar upp olagliga organtransplantationer eller hur det militär-medicinska komplexet i Kina kommer att avskräckas av hälsoministeriets initiativ. Hälsoministeriet har ingen befogenhet över militärsjukhus i Kina.

I åratal har säkerhetstjänsterna och militärsjukhusen skördat organ från politiska fångar, mestadels Falun Gong-utövare, samtidigt som regimen har attackerat kritiker som försökt avslöja den här hanteringen.

Mycket av mediabevakningen kring det nya initiativet undvek att ta upp den här bakgrunden.

I intervjun med bulletinen sade Wang:
– Jag är optimistisk till att Kina kan få en övergång i snabba steg under en relativt kort tidsperiod med tanke på kombinationen av regeringens stöd och den internationella erfarenheten.

Ethan Gutmann, undersökande journalist som sedan 2006 forskat i Kinas säkerhetsapparats inblandning i organhandeln, anser att tanken på att Kina ska kunna lämna det förflutna bakom sig är en obehaglig tanke.

”Wang vill att vi accepterar att Kina kan ta ”snabba steg” mot ett etiskt transplantationssystem, bara genom byråkratisk vilja, som om organskörd i Kina kan slätas över som ett fall av kvardröjande underutveckling och feodalism,” skrev Gutmann i ett epostmeddelande.

Han fortsatte:
”Skulden för hemlighetsmakeriet kring slakten av tiotusentals religiösa och politiska dissidenter, såsom Falun Gong, uigurer, tibetaner och kristna kan inte läggas på det kinesiska folket eller ens läkarkåren. Skulden ligger helt och hållet på det Kinesiska kommunistpartiet.”

Gutmanns undersökningar visar att uigurer, tibetaner och Falun Gong-utövare alla har blivit måltavlor för organskörd som utförts av det militär-medicinska komplexet tillsammans med säkerhetstjänsten.

“Det är överhuvudtaget inte
någon medicinsk reform. Det handlar om en mörkläggning, ett skamlöst försök att byta ämne, ett försök att bida sin tid för att dölja ett brott mot mänskligheten, för att låta tiden sopa igen spåren,” skrev Gutmann.

“Den här ’övergången’ som Wang pratar om äger rum över en massgrav, fylld av 65 000 människor. Och partiet gör denna vämjeliga manöver medan hela världen tittar på.”

Översatt från engelska.