Kinas regim mörkar aids-epidemin, säger känd aktivist
Gao Yaojie genomförde en undersökning i byn Houyang på barn som är födda efter 1996 och vars föräldrar har aids. Hon fann att 38 procent av dem hade smittats. (Foto: Med tillstånd av Gao Yaojie)


För ungefär två år sedan tog sig läkaren och aids-aktivistveteranen Gao Yajie ut ur Kina och flydde till USA genom att noggrannt undvika kommunistregimens övervakningsmekanismer. Hennes mål var att visa att det finns en aids-epidemi i Kina, och att myndigheterna mörkar såväl omfattningen som orsaken till den.

Sedan Gao anlänt till USA har hon publicerat tre böcker och förbereder två till. Hon sitter minst fyra timmar om dagen framför datorn och skriver, trots att det är utmattande för henne. Nyligen svimmade hon hemma. Fastän hon är 85 år gammal ångrar Gao inte att hon utstår de här svårigheterna. Hon sade att hon ”hoppas att hennes skrivande kan förbättra situationen för aids-patienter i Kina.”

De kinesiska myndigheterna har hela tiden förnekat att aids sprider sig snabbt i landet på grund av blodförsäljning. I november i år hölls den sjätte internationella erfarenhetsutbyteskonferensen om aids-förebyggande i Kina. Där betonade Chen Zhou, Kinas hälsominister, att sexuella kontakter har varit den främsta smittovägen för aids i Kina. Chen tillade att sedan det första fallet konstaterades 1985 har det förekommit 429 000 fall av hiv och aids i Kina, och att 86 000 kineser dött.

Gao sade att den siffran var skrattretande låg.

– Chen pratar nonsens. Antalet hiv-smittade i Kina har redan överskridit 10 miljoner. Ding Zilin, vars son dödades i massakern på Himmelska fridens torg 1989, sade att hon identifierat 202 kroppar efter massakern [partiet hävdade att ingen dödats]. Jag skulle vilja säga att jag kan visa mer än 200 000 gravar efter aids-offer i Kina. En gång var jag i en aids-drabbad by och såg sex offer begravas på samma dag, sade Gao.

Hon förklarade att det finns olika typer av hiv i Kina och att de flesta av Kinas aids-patienter kan spåra sin smitta till handel med blod.

– Tidigare fanns det 10 000 platser i Kina där man sålde blod. Smitta genom blodtransfusion har alltid varit det sista myndigheterna velat erkänna. De har envist hävdat att det rört sig om sexuell överföring. Faktum är att sexuell överföring står för mindre än tio procent av fallen. Sextio procent av dem som varit inblandade i blodhandel har smittats av HIV.

Gao tillade att blodförsäljning i Kina inte har försvunnit, utan bara antagit andra former. Den tidigare öppna verksamheten har gått under jorden, och hiv-fall i städer på grund av blodtransfusioner.

Gao har även hittat andra missförhållanden.

– Nu är det till och med så illa att folk stjäl pengar från aids-fonder. De som ska vara ansvariga stjäl både pengar och egendom och de lurar alla. Under de senaste åren har de tystat alla som vågat säga ifrån. Nu är det så många som är döende, det börjar till och med närma sig siffrorna från den stora svälten [1958-61], sade Gao.

Hon har själv haft ett mycket hårt liv. Eftersom hon föddes i en stor och rik familj klassades hon som ”klassfiende” under kulturrevolutionen. I nästan åtta månader satt hon inlåst i ett bårhus.

Efter kulturrevolutionen flyttades hon till Henanprovinsen för att arbeta som läkare och föreläsa i medicin. Under en konsultation 1996 träffade hon en aids-patient. Hon misstänkte att denna patient hade smittats via en blodtransfusion och blev orolig att det kunde finnas fler offer. Hennes känsla av ansvar som läkare gjorde att hon engagerade sig i förebyggande arbete mot aids.

Efter en lång period med både öppna och hemliga undersökningar blev hon varse att folk sålt blod för att tjäna pengar i Kina ända sedan 80-talet. Många fattiga kineser smittades av hiv på det här sättet, och de som drabbades kunde bara vänta på att dö. Ofta lämnade de barn efter sig som också var smittade.

Gaos engagemang för aids-drabbade och hennes försök att avslöja sanningen bakom epidemin i Kina ledde till att den kinesiska kommunistregimen började förfölja henne. För att kunna fortsätta att hjälpa och stödja aids-patienter i Kina beslutade den nu 85-åriga Gao år 2009 att fly från sin familj och sitt hem i Kina och leva i exil i USA.

Översatt från engelska