Kinas regim försökte stoppa kulturshow
Divine Performing Arts (DPA) ropas in efter årets sista föreställning på Radio City Music Hall i New York i januari 2009. (Foto: The Epoch Times)


År efter år har den kinesiska regimen försökt stoppa regeringar och teatrar runt om i världen från att stödja den internationellt hyllade föreställningen ”Chinese Spectacular”. Detta är vad som inträffade i Frankfurt, Tyskland, nyligen.

Divine Performing Arts föreställningar visar genuin kinesisk kultur från forntiden fram till dagens Kina.

International Association for Human Rights (IGFM) hävdar att det kinesiska konsulatets företrädare kontaktade delstaten Hessens kanslersämbete och tjänstemän den 6 januari och uppmanade dem att bojkotta Divine Performing Arts världsturné 2009.

De två föreställningarna i Frankfurt visades helgen den 21-22 januari i Jahrhunderthalle. De var DPA:s premiärföreställningar i Europa 2009.

Presentatörer av showen i Frankfurt är Falun Dafa-föreningen i Tyskland och NTDTV (New Tang Dynasty Television)  De sade i ett pressmeddelande att det kinesiska konsulatets företrädare har förtalat artisterna och sponsorerna. De hävdar att konsulatet har uttryckt sig i diplomatiskt fikonspråk och uppmanat sina kontakter att neka Divine Performing Arts alla former av stöd.

Enligt IGFM har konsulatets tjänstemän, utöver att skickat brev, kontaktat folk individuellt och utövat påtryckningar för att få dem att bojkotta föreställningarna. Efter att ha fått kännedom om trakasserierna kontaktade IGFM omedelbart Hessens statskansli för att diskutera på vilket sätt händelsen relaterar till den kinesiska regimens försök att monopolisera kinesisk konst och kultur.

Falun Dafa-föreningens ordförande i Tyskland, Man Yan Ng, är inte överraskad av konsulatets agerande. Han menar att händelsen har hjälpt människor att se det kinesiska kommunistpartiets manipulativa natur.

– Den kinesiska regimen har aldrig upphört med sina försök att exportera sina diktatoriska regler till den demokratiska världen. Lyckligtvis börjar fler och fler människor inse regimens mål och syften i sådana sammanhang och det blir kristallklart, så de vägrar låta den kinesiska regimen bedra dem, sade han.

EU-parlamentets vice ordförande, Edward McMillan Scott, sade vid en mottagning för artisterna i Europaparlamentet den 9 februari:

– Konst låter oss åtsidosätta olikheter och låter oss uppskatta andra människors kultur. Det är emellertid precis vad den kinesiska regimen är rädd för.

Även EU-parlamentets talman Hans-Gert Pöttering närvarade vid mottagningen. Han önskade Divine Performing Arts europeiska turné stor framgång och sade sig vara glad över att de berikar världens kultur.

En välkänd advokat i Frankfurt, som vill förbli anonym, uttryckte sitt förakt på konsulärtjänstemännens utspel i Frankfurt.

– Det är svårt att tro att kineser utför sådana handlingar mitt framför våra dörrar, sade han.

Incidenten i Frankfurt är inte en isolerad företeelse. Det är en del av den kinesiska regimens globala utspel för att försöka stoppa showen.

Förra året i Linköping skickade kinesiska tjänstemän brev till politikerna och uppmanade dem att bojkotta showen. Detta ledde till en rikstäckande diskussion om regimens olämpliga utspel och diskussionen spred sig så småningom till andra medier i Europa. Showens arrangörer i Linköping berättade för medier att den här händelsen hade utlöst ytterligare intresse i Divine Performing Arts.

Också i Canberra i Australien skickade den kinesiska regimen brev och ringde upp parlamentariker, uppmanande dem att bojkotta showen. Resultatet blev liknande den svenska incidenten och de flesta som mottog brevet kom till showen. En av parlamentarikerna kommenterade att det fanns så många politiker på föreställningen i Camberra att de skulle ha kunnat hålla ett parlamentsmöte.

Detta är andra gången som Divine Performing Arts har en föreställning i Jahrhunderthalle i Frankfurt. Världsturnén 2009 kommer att besöka över 80 städer på fler än fyra kontinenter och visa fler än 300 föreställningar.

Epoch Times är stolt över att vara mediapartner till Divine Performing Arts världsturné 2009. I mars återkommer DPA till Sverige. För mer information, gå in på www.divineshows.se

Översatt från engelska: www.theepochtimes.com/n2/content/view/12369/