Kinas regim försökte lägga sig i rättsfall om folkmord i Argentina


Kinas kommunistregim använde en rad olika metoder i försök att stoppa Argentinas federala rättsfall mot Jiang Zemin och Luo Gan för deras roll i förföljelsen av Falun Gong, enligt käranden Fu Liwei.

Argentinas federala domstol utfärdade den 17 december en arresteringsorder för Jiang Zemin, tidigare regeringschef för det kinesiska kommunistpartiet (KKP) och Luo Gan, tidigare chef för den ökända 610-byrån som ansvarar för förföljelsen av Falun Gong. Arresteringsordern var ett resultat av en fyraårig undersökning.

Fu Liwei, som också är ordförande i Argentinas Falun Dafa-förening, stämde under 2005 Luo Gan under hans besök där. Vid den tiden hävdade det kinesiska konsulatet i Argentina att Luo Gan hade diplomatisk immunitet. Men eftersom rättsväsendet i ett västerländskt demokratiskt land är relativt självständigt var KKP:s taktik förgäves.

– Därefter skickade utrikesministern ett dokument till domaren, som i sin tur vidarebefordrade ärendet till högsta domstolen. Högsta domstolen svarade: ”Luo Gan befinner sig inte i Argentina. Han har inte diplomatisk immunitet”, sade Fu.

KKP använder och organiserar ett antal utomeuropeiska kinesiska grupper att störa rättsfall. De söker också efter kryphål i demokratiska länders lagstiftning.

– En gång hände det att en advokat, som företrädde handelskammaren som fick stöd av den kinesiska regimen, gick till domstolen och bad att få se de dokument som utarbetats av vår advokat. Vanligen kan en advokat i Argentina begära att få se de juridiska dokumenten men domaren såg genom deras knep och avslog hans begäran i enlighet med lagen, sade Fu.

Fu berättade om en annan incident som öppnade hennes ögon

– En gång på en bokmässa kom en tjänsteman från Argentinas ekonomi- och finansministerium över till vår Falun Gong-monter. Efter att ha pratat en stund kom han att förstå förföljelsen av Falun Gong i Kina och frågade oss om vi insåg svårigheten vi stod inför i våra försök att avslöja förföljelsen. Han sade: ”Vet ni att det finns en stor grupp kineser i Argentinas ministerium?”

Ett annat exempel på den kinesiska regimens inflytande i Argentina involverar en järngruva. När Luo Gan besökte Argentina 2005, arrangerade han för ett kinesiskt företag att köpa den största järngruvan i Argentina till låg kostnad. Det var dock inte järnet som intresserade kineserna, snarare var det kobolten som fanns i gruvan. Nu är alla arbetstagare i järngruvan från Kina, och allt som kommer ut ur gruvan lastas direkt ombord på ett fartyg som inte ens kontrolleras av de argentinska myndigheterna.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/27001/

Relaterade artiklar

Argentinsk domare utfärdar arresteringsorder mot kinesiska tjänstemän

http://www.epochtimes.se/articles/2009/12/20/18318.html