Kinas regim erkänner att organ tas från fångar
Offentlig fingerad demonstration av hur en organtransplantation kan gå till. (Foto: Epoch Times)


I mitten av januari publicerade BBC:s kinesiska webbsida en intervju om Kinas organskörd. För första gången erkände talesmannen för Kinas hälsoministerium, Mao Qunan, att man i Kina tar organ från dödsdömda fångar vilket han tidigare förnekat. Mao ifrågasatte däremot bevisen på att organ stjäls från Falun Gong-utövare och dementerar därmed anklagelsen.

Intervjun utfördes av reportern Hua Ying från BBC. En journalist från Epoch Times utförde med anledning av BBC:s intervju en intervju med Dr. Wang Wenji som protesterade den 20 april 2006 utanför Vita huset när Hu Jintao besökte USA .

Den kinesiska regimen har en lång historia av att ta organ från avrättade fångar och en lika lång historia av att förneka detta. Vid en internationell konferens i Manila i november 2005 erkände viceminister Huang Jiefu vid det kinesiska Hälsoministeriet att organ tas från avrättade fångar.

I april 2006 sade däremot Mao att de organ som tas från avrättade fångar bara är en liten del av alla de organ som används inom landets transplantationsindustri.

I november 2006 erkände minister Huang vid en konferens i Changchun återigen att de flesta organ som transplanteras, förutom en liten mängd som kommer från donatorer som dött i bilolyckor, kommer från avrättade fångar. Hans uttalande citerades i kinesiska tidningar.

När reportern Hua Ying frågade Mao om de ovan nämnda uttalandena svarade han motvilligt ”jag har inget mer att säga i den här frågan, du har förklarat det väldigt klart.”

Under hela intervjun förnekade Mao att man i Kina stjäl organ från Falun Gong-utövare och ifrågasatte nödvändigheten för internationella organisationer att besöka Kina för mer omfattande undersökningar.

”Maos erkännande att organ tas från avrättade fångar förklarar inte den utbredda och ovanligt exakta organmatchningen på kinesiska sjukhus.”

Angående Maos uttalande sade Wang Wenyi: ”Under press från det internationella samfundet erkände den kinesiska regimen att de tar organ från avrättade fångar. Men de gjorde detta för att skifta uppmärksamheten från organstölderna från Falun Gong-utövare. Regimen fortsätter att dölja sanningen eftersom Maos erkännande att organ tas från avrättade fångar inte förklarar den utbredda och ovanligt exakta organmatchningen på kinesiska sjukhus.”

Wang förklarar att efter det att sjukhusen fått betalt kan operationen göras redan efter tre dagar till en vecka. Detta skulle betyda att det bara några dagar senare skulle finnas en ”fånge” som inte bara har samma blodtyp och matchande organ som patienten (vilken har betalt enormt mycket för operationen) utan även råkar vara schemalagd för avrättning vid rätt tidpunkt och dessutom villig att donera sina organ.

I BBC:s program intervjuade Hua Ying även viceordförande för Kinas förening för organtransplantationer, Shi Bingyi. Shi förnekade då att han gjort följande uttalande: ”Kina har hittills (början av 2006) utfört över 90 000 organtransplantationer. Enbart förra året (2005) genomfördes nära 10 000 njurtransplantationer och nära 4 000 levertransplantationer.” Detta uttalande publicerades på kinesiska av ” Health Paper Net” (2006-03-02), hälsoministeriets officiella media. Webbplatsen som innehåller rapporten har tagits bort men kan fortfarande hittas i Internetarkiven.


Rapport från Health Paper Nets internetarkiv. (Foto: Epoch Times)

Rapport från Health Paper Nets internetarkiv. (Foto: Epoch Times)

I rapporten ”Report Into Allegations Of Organ Harvesting Of Falun Gong Practitioners In China” har författarna David Matas och David Kilgour använt ovan nämnda information för att dra slutsatsen att: ”Källan till de 41 500 transplantationerna som genomförts under sexårsperioden mellan 2000 och 2005 är oförklarad” och att ”anklagelsen om organstöld från Falun Gong-utövare ger ett svar.”

Shi säger sig inte känna till antalet organtransplantationer som skett i Kina och vägrar att ge en ungefärlig siffra. Han säger att ”Health Paper Net” ljugit om siffrorna men när Hua Ying säger till Shi och Mao att ”Health Paper Net” faktiskt var det kinesiska hälsoministeriets officiella tidning väljer de båda att vara tysta.

Angående Shis svar säger Dr Wang Wenyi: ”Det är ett skämt att viceordförande för Kinas förening för organtransplantationer inte kan siffrorna för hur många organ som transplanterats. Jag har besökt personal vid hälsodepartement i över 30 länder och distrikt. Alla känner mycket väl till transplantationssiffrorna i deras områden. Hur är det möjligt att Shi inte känner till de mest grundläggande fakta för hur många organtransplantationer som genomförts under ett år? Den enda förklaringen är att det är allvarliga frågor som ligger bakom dessa fakta, saker vilka han inte vågar medge.”

Den kinesiska kommunistregimen har gjort motstridiga uttalanden i samband med anklagelserna om organskörd. På WHO:s konferens i Manila den 7-9 november erkände ombudet för Kinas hälsoministerium, Huang Jiefu, att de flesta organ som transplanteras i Kina kommer från avrättade fångar.

I mars 2006 sade ombudet för utrikesdepartement, Qin Gang: ”Det är en ren lögn att Kina tar organ från avrättade fångar i transplantationssyfte.”

Den 10 april 2006 förnekade talesmannen för Kinas hälsoministerium, Mao Qunan, att man tog organ från avrättade fångar. Han sade att de flesta organ kom från frivilliga civila donatorer.

Som respons på BBC:s reporter Rupert Wingfields artikel ”Framgångsrik organförsäljning i Kina” sade talesmannen för Kinas utrikesministerium, Qin Gang, den 10 oktober 2006: ”Vissa utländska medier fabricerar nyhetsrapporter om Kinas organtransplantationer för att attackera Kinas rättssystem.”

I november 2006 erkände återigen viceministern för Kinas hälsoministerium, Huang Jiefu, på en konferens i Guangzhou att de flesta organ som används till transplantation i Kina kommer från avrättade fångar.

Översättare Anton Nilsson