Kinas regim betalar folk för att ange grannar som utövar falungong
En affisch med ett upprop om att anmäla den forne kommunistledaren Jiang Zemin för brott i förföljelsen mot falungong sitter uppsatt i Changchun i nordöstra Kina. Att sätta upp en sådan affisch i Hubeiprovinsen skulle kunna få din granne att ange dig för att få en belöning. (Foto: Epoch Times)


Att ange sin granne har plötsligt blivit en lönande affär för kineser i Hebeiprovinsen. Nyligen gick polisen ut och meddelande i olika medier att man kan bli rikligt belönad om man anger en granne som ägnat sig åt förbjuden religiös verksamhet,  skrivit på en petition eller protesterat mot polisövergrepp.

Bakom meddelandet ligger kommunistpartiets hemliga 610-byrå, som egentligen inte har någon laglig grund. Deras huvuduppgift har varit att förfölja och förinta falungong, en traditionell andlig metod som förföljts av kinesiska myndigheter i 16 år.

”Belöningen kan vara ganska rejält tilltagen, från 500 till 5 000 yuan för en vanlig rapport. Ett angiveri som kan leda till ett polistillslag där det framställs material som berättar om övergrepp och tortyr mot falungongutövarna, kan inbringa 10 000 yuan (ungefär 13 000 kronor).”

I meddelandet kan man läsa ungefär: ”För att fullt ut mobilisera folket att informera om illegala religiösa aktiviteter och aktivt delta i att säkerställa social stabilitet har Folkets kontor för förebyggande och hantering av heterodoxa religioners provinsbyrå beslutat att med början idag belöna rapporter om illegala religiösa aktiviteter”

Förbjudet att dela ut information

De förbjudna aktiviteterna inkluderar sådant som att hålla upp banderoller, dela ut informationsblad, cd-skivor och märken. Falungongutövare i Kina brukar dela ut material för att öka medvetenheten om de kinesiska myndigheternas våldsamma förföljelse av kultiveringsmetoden.

Ett anslag som sätts upp, eller någon som pratar om förföljelsen av falungong eller metodens grundsatser sanning godhet och tålamod, är också anledning att rapportera till polisen.

De som utövar eller uttrycker stöd för falungong i Kina kan förlora jobbet, skickas till arbetsläger eller fängelse, där de torteras tills de tar avstånd från sin tro och svär trohet till partilinjen.

Meddelandet publicerades i olika tidningar, tv-kanaler och på internet under hela november månad.

15 års fängelse för tjänsteman som förskingrat miljoner och förföljt falungong

Rejäl belöning

Belöningen kan vara ganska rejält tilltagen, från 500 till 5 000 yuan för en vanlig rapport. Ett angiveri som kan leda till ett polistillslag där det framställs material som berättar om övergrepp och tortyr mot falungongutövarna, kan inbringa 10 000 yuan (ungefär 13 000 kronor).

Det är oklart varför det här kommer upp just nu. Den här sortens kampanjer var vanliga under förföljelsens tidiga år, då propagandamyndigheterna piskade upp en hatstämning mot falungongutövare, vilken genomsyrade hela samhället. Men förföljelsekampanjen gick till stor del under jorden runt 2005, och får numera inte så stor uppmärksamhet i pressen.

Juridikprofessorn Zhang Nanning på universitetet i Nanjing säger att det här ”uppenbart strider mot lagen” och ligger utanför de aktuella myndigheternas befogenheter.

– Lagen ska straffa kriminellt beteende, men falungong är bara ett slags qigongmetod. Det hindrar ingen och innefattar inga illegala handlingar, sade Zhang.

Han föreslog att folk i stället skulle rapportera 610-byrån till kommunistpartiets egen centralkommission för disciplininspektion. Partiets egen interna kontrollorgan för ”delaktighet i olaglig verksamhet”.

Rapportering av Matthew Robertson och Rona Rui