Kinas regering tar inte ansvar för underskottet i socialförsäkringarna
En vårdare masserar en boende på ett vårdhem för äldre, 16 oktober 2007 i Chongqing i Kina. (Foto: China Photos/Getty Images)


För en månad sedan höjde den kinesiska regimen pensionsåldern för att skydda statliga intressen, trots hårt motstånd från allmänheten.

Statliga People’s Dailys nätupplaga genomförde en undersökning, där 93,7 procent av de svarande sade att de var emot den nya politiken. Andra statliga medier rapporterade att motståndet mot höjningen kom från alla samhällsklasser.

Staten har dock förklarat  att den nya pensionsåldern är en oundviklig trend. Ministeriet för arbetsmarknad och socialförsäkringar sade att den nya pensionsålder kommer att hjälpa till att minska landets årliga underskott i socialförsäkringsbudgeten – som ligger på 1,7 biljoner yuan – med omkring 20 miljarder yuan. (En yuan är ungefär lika mycket som en svensk krona.)

I en intervju med Epoch Times
sade den kända kinesiska författaren och ekonomen He Qinglian att Kinas socialförsäkringssystem finns till för att garantera partitjänstemäns intressen, och att höjningen av pensionsåldern flyttar ansvaret från regeringen till folket.

– Det enorma underskottet i pensionsfonden har gjort att systemet nu är att betrakta som bankrutt. Man höjer pensionsåldern för att lätta på trycket. Kommunistregimen håller på att frånta sig ansvaret, sade hon.

Enligt He behöver inte Kinas statliga tjänstemän och statsanställda betala in till socialförsäkringssystemet. Det är i stället privata företag och deras anställda som betalar. Med andra ord är det den privata sektorn och dess anställda som tar hela bördan för partiet, regeringen och statliga företag. 

Den privata sektorns inbetalningar står nu för 28 procent av budgeten och över 8 procent av den används för att bekosta statliga tjänstemän och statsanställda, enligt He. 2010 gav den kinesiska regimen 218 miljarder yuan till finansministeriet för kostnaderna för pensionerade statliga tjänstemän, vilket var 5,4 procent av landets BNP, enligt Netease Financial Editions nätupplaga.

He Qinglian anser
att trots att kinesiska befattningshavare har olika tolkningar av underskottet i pensionsfonden så kan det inte förnekas att det finns ett stort problem.

– För tio år sedan var underskottet 10 biljoner yuan, och nu kan det enligt somliga vara uppe i 30 biljoner yuan. En del säger 1,3 biljoner yuan. Alla dessa siffror kommer från regeringsföreträdare, och den exakta summan är inte känd för utomstående. Från den information vi har kan man se att problemet med pensionsfonden har förvärrats över en lång tid, på grund av att man fortsatt spendera, missbruka och förskingra medlen, sade hon.

Översatt från engelska