Kinas regering orolig över den ekonomiska tillväxten
En fotgängare passerar två statyer från Qindynastin (Foto: AFP/The Eng Koon)


Företagen i Kina tar till olika metoder för att locka till sig kunder medan regeringen uppmanar till att dämpa den exploredande tillväxten på marknaden

En bild av två statyer från Qing dynastins tid har placerats på gatan utanför en affär i Kina för att locka kunder till affären.

Kina kommer troligen att uppleva ett femte på varandra följande år med tvåsiffrig ekonomisk tillväxt enligt centralbanken i Kina.

Centralbankens kommentar om Kinas ekonomi publicerades bara en vecka efter det att regeringen hade begärt att man hejdar den ekonomiska tillväxten.