Kinas premiärminister hyllar reformvänlig tidigare ledare i ovanligt utspel
Folksamling runt den reformvänlige förre kommunistpartiledaren Hu Yaobangs grav i Gongqing i Jiangsuprovinsen på tioårsdagen av hans död 1999. (Foto: AFP/Getty Images)


Den 15 april dök en ovanlig artikel upp på de större kinesiska nyhetssajterna, skriven av kommunistpartiets näst mäktigaste man, premiärminister Wen Jiabao. I artikeln hyllar Wen den förre generalsekreteraren Hu Yaobang på 21-årsdagen av hans död.

Hu Yaobang, som stödde sociala och ekonomiska reformen, var den förste som tvingades ut av hökarna i partiet 1987 för att han inte arbetade hårt nog mot ”borgerlig liberalisering” och har varit en kontroversiell person inom kommunistpartiet. Hans död i april 1989 ledde till offentliga sorgeyttringar bland studenter i Peking, vilka eskalerade till den landsomfattande demokratirörelse och i förlängningen till massakern på Himmelska fridens torg den 4 juni 1989. 

I artikeln skriver Wen att Hu haft ett stort inflytande på honom och att han ofta följde med Hu för att inspektera den fattiga sydvästra delen av Kina. Han nämner Hus anträngningar för att stå i direkt kontakt med folket även upp i 70-årsåldern.

Enligt Voice of America är det här den första gången en kinesisk ledare öppet uttryckt sitt gillande av Hu Yaobang.

Författaren Liao Zusheng menar att Wen framstår som mer mänsklig och känslig än andra kinesiska ledare och att många människor samtycker med Wens artikel. Artikelns uppmärksammar Hus popularitet bland folket. Han ses som någon som inte ville att det kinesiska folket skulle leva i svårigheter.

Liao menar dock att Wen inte gick långt nog och att han även borde uttryckt ånger inför hur Hu behandlades och skam över andra ledares ointresse.

Andra ser publiceringen i ett annat ljus. Den erfarna reportern Gao Yu från Peking sade att hon inte tolkar Wens artikel som ett försök att upprätta Hu, eftersom händelserna runt den 4 juni inte ens nämns. 

– Det kinesiska kommunistpartiet skulle aldrig ta på sig ansvaret för de misstag man begått, inklusive hur man behandlade Hu, sade hon.

Jin Zhong, chefredaktör för Hongkongbaserade Open Magazine anser att Wen skrivit sin artikel utifrån den kommande årsdagen av massakern på Himmelska fridens torg. Han ser det som ett försök att tilltala de unga människorna nu för att undvika problem senare. Enligt ett inslag på NTDTV sade Jin:

– Inför 4 juni oroar sig regimen för att sociala konflikter kan bryta ut.

Zhang Weiguo, chefredaktör för Dongxiang Magazine säger att Wen försöker skapa stöd för sig själv och spara partiet förödmjukelse.

– Wen vet att han behöver något slags stöd på grund av sin problematiska politiska status. Han vill också använda Hus goda namn som ett ”fikonlöv” för partiet att gömma sig bakom efter att han sett de ökande våldsamma konflikterna mellan regimföreträdare och vanliga människor. 

Översatt från engelska:
http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/33550/