Kinas premiärminister avfärdar lättnader i ettbarnspolitiken
En propagandatavla för Kinas ettbarnspolitik på en gata i södra Kina. (Foto: Goh Chai Hin/AFP/Getty Images)


Den kinesiska regimen har på sistone kommit med förbryllande budskap gällande landets ettbarnspolitik, vilket lett till förvirring i media.

Det nuvarande ryktet att Kina kommer att överge sin ettbarnspolitik kom från en rapport som Reuters publicerade den 28 februari. Artikeln citerade Zhao Baige, biträdande chef för Nationella befolknings- och familjeplaneringskommissionen (NPFPC) som ska ha sagt att Kina överväger att lätta på restriktionerna gällande hur många barn kinesiska par får ha.

Den 29 februari citerades Zhaos uttalande av New York Times, International Herald Tribune, Guardian, Daily Telegraph och engelska Times.

NPFPC förnekade emellertid dessa rapporter och sade att de var oriktiga och grundlösa.

Men den 2 mars sade Wu Jianmin, talesman för Nationella kommittén för den politiska konsultativa konferensen (NCCPPCC) offentligt att de involverade departementen överväger att justera ettbarnspolitiken.

Strax efter detta uttalande gick företrädare för NPFPC ut och förnekade att man övervägde några sådana ändringar. De meddelade att Kinas premiärminister Wen Jiabao i ett kommande tal skulle nämna att Kina kommer att behålla sin nuvarande födselkontrollpolitik för att hålla nere födseltalen.

Representanten för NPFPC sade att Kina varken kommer att ändra politiken eller ens undersöka möjligheten att ändra den. Han sade också att NCCPPCC inte representerar regeringsorganen.

Den 5 mars bekräftade också premiärminister Wen Jiabao att Kina kommer att behålla sin födselkontroll för att hålla nere födseltalen och skingrade därmed indirekt spekulationerna kring denna fråga.

Kommunistpartiet vidhåller att en födselkontrollpolitik leder till stabilitet och en bra social situation. Genomdrivandet av den har dock lett till många problem. Exempelvis har många fall av grymhet från lokala myndighetsföreträdares sida skapat en hel del konflikter mellan dessa och vanligt folk.

Dessutom har politiken lett till en allvarlig obalans i landets könsfördelning. Den nuvarande andelen pojkar är 119,50 mot 100 flickor. Det är de mest obalanserade siffrorna i världen. Den normala könsfördelningen ligger mellan 103 pojkar mot 100 flickor och 107 flickor mot 100 pojkar. Ett tvärsnitt från nationella statistikbyrån i Kina visar en ännu värre situation där könsfördelningen är 122,85 pojkar mot 100 flickor.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-3-10/67277.html