Kinas politiska storm leder till avgörande valsituation
Blixten slår ner i centrala Peking. Den stora byggnaden är huvudkontoret för det kinesiska kommunistpartiets spårkör CCTV. Den politiska storm som rasar i Peking kräver att var och en av oss tar ställning. (Foto: ChinaFotoPress/Getty Images)


I kampen mellan gott och ont finns det inga åskådare.

Sedan i februari har den ena omvälvande händelsen efter den andra dragit omvärldens uppmärksamhet till Kina.

Natten den 6 februari flydde Chongqings vice borgmästare och förre polischef Wang Lijun till USA:s konsulat i Chengdu. Där avslöjade han att Bo Xilai, då partisekreterare i Chongqing, och landets högste säkerhetschef Zhou Yongkang, planerade en kupp mot Xi Jingping, trolig ersättare till president Hu Jintao, vid höstens partikongress.

Lite drygt en månad senare avsattes Bo Xilai.

Sedan började de fruktansvärda brotten under förföljelsen av Falun Gong, begångna av Zhou Yongkang och det politisk-rättsliga utskottet att blottläggas. Samtidigt spred sig kunskapen om den ojämförliga expansionen av politisk-rättsliga utskottets befogenheter och dess utomrättsliga maktmissbruk, till vidare kretsar.

Nyligen rymde den blinde människorättsadvokaten Chen Guangcheng ur sin husarrest i Shandongprovinsen till USA:s ambassad i Peking. Chen Guangchengs svåra situation var ytterligare ett exempel på politisk-rättsliga utskottets ljusskygga verksamhet och gjorde omvärlden än mer uppmärksam på människorättssituationen i Kina.

I mediernas rapportering har händelseutvecklingen ofta beskrivits som ett resultat av interna stridigheter mellan höga befattningshavare i det kinesiska kommunistpartiet. Fullt så enkelt är det inte.

Under kommunistpartiets 63-åriga styre har det begått oräkneliga brott mot Kinas folk.

Under hela Kinas 5 000-åriga historia har ingen enskild dynasti eller politisk aktör dödat så många kinesiska medborgare som kommunistpartiet har gjort. I en tid av fred har partiet förföljt hundratals miljoner kineser och orsakat 80 miljoner dödsfall som saknar naturliga orsaker. Det är fler än de som beräknas ha dödats i första och andra världskriget tillsammans.

Den skada som partiet vållat det kinesiska folket, till såväl kropp, själ som kultur, hade inte kunnat vara värre.

Brotten får konsekvenser och partiets regim är på väg att kollapsa.

Nu behöver rättskaffens människor fatta ett riktigt moraliskt beslut rörande Kinas framtid.

Den politiska storm som skakat kommunistpartiers översta nivåer har handlat om att undvika att klandras för onda handlingar.

Partiets ledare Hu Jintao, premiärminister Wen Jiabao och den trolige näste ledaren Xi Jingping vill inte ställas till svars för förföljelsen av Falun Gong, som startades 1999 av partiets dåvarande ledare Jiang Zemin.

Jiang Zemin, Zhou Yongkang, Bo Xilai med flera försöker undkomma att ställas till svars för de brott som begåtts när de försökt ”utplåna” Falun Gong. De kunde till och med planera en kupp för att behålla ett fast grepp om makten.

Men deras chans försvann. Alla i det kinesiska samhället, från de högsta tjänstemännen till enkla jordbrukare, ogillar förföljelsen av Falun Gong. Utövarna har tålmodigt informerat Kinas folk om förföljelsens ondska och den godhet som ryms i metoden. Falun Gong-utövarna har förändrat situationen i Kina.

I dag ger historien oss ett val: Att antingen fortsätta förföljelsen av miljontals oskyldiga Falun Gong-utövare och förtryckta personer som Chen Guangcheng, eller ställa gärningsmännen inför rätta och försvara folkets grundläggande rättigheter och välbefinnande.

Det som kallats en maktkamp är egentligen en kamp mellan gott och ont och om att välja moral och rättvisa, eller dess motsatser.

Den som ställer förövarna inför rätta kommer att vinna folkets kärlek.

Youtubeklippen med Chen Guangcheng har gjort människor rasande över det öde som drabbat honom, och över bristen på mänskliga rättigheter i Kina.

Det finns otaliga människor i Kina som har utsatts för precis lika förfärliga saker som Chen Guangcheng.

Betrakta till exempel människorättsadvokaten Gao Zhisheng, aidsaktivisten Hu Jia, konstnären Ai Weiwei och andra vars namn och öden blivit kända runt om i världen.

Betrakta de miljoner om miljoner vars namn inte blivit kända: petitionärer, religiösa människor, oberoende tänkare, bönder, husägare, familjer som vill ha ett andra barn, med flera som personligen erfarit regimens gangsterlika metoder och laglösheten hos politisk-rättsliga utskottet.

Betrakta hur miljontals oskyldiga Falun Gong-utövare har förtalats av regimens propaganda och blivit missförstådda av allmänheten efter lögner som den om självbränningen på Himmelska fridens torg.

Betrakta också hur utövarna torteras, tvingas förneka sin tro och utsätts för tvångsmässig organstöld medan de lever – ett brott som inte förekommit tidigare i jordens historia.

Rättsövergreppen finns överallt och det kinesiska samhället har blivit ett gigantiskt olagligt fängelse.

Vem som helst på högre nivå inom kommunistpartiet som vill avskaffa detta fängelse, återföra frihet till folket och åtgärda problemen, är på rätt spår.

De som vill behålla detta olagliga fängelse, eller ännu värre öka övergreppen, är det kinesiska folkets fiender.

I det gamla Kina gällde en enkel regel: Goda handlingar belönas med gott; onda handlingar bestraffas med ont. Denna princip har varit vägledande genom historien.

Nivån på vår moral – som visas i vår vänlighet och rättfärdighet – avgör vår framtid.

Att ställa brottslingarna bakom förföljelsen av Falun Gong inför rätta är en modig samvetshandling som skapar en ny framtid för Kina. En sådan handling kommer att stödjas av folket och vinna dess förtroende.

Alla i Kina, från Hu Jintao, Wen Jiabao och Xi Jingping till den vanlige medborgaren, har möjlighet att välja vilken sida de vill stå på. Varje individ kan välja om den vill stå på rättvisans och moralens eller på förtryckets och mörkrets sida. Vid denna kritiska punkt i historien kommer detta val att avgöra varje persons öde.

Folket har väntat för länge och historiens domslut är färdigt för att tillkännages. Stora förändringar står framför oss.

Detta ögonblick i historien når bortom gränserna för politik och revolutioner. Det är ett ögonblick för grundläggande val.

Individer i den fria världen kan inte stå bredvid som passiva vittnen. De måste också göra ett val. Även de måste ta ställning för eller emot det kinesiska folket, för eller emot moral, för eller emot frihet och för eller emot framtiden.

Read the original Chinese article.
Artikeln på engelska.

 

Klicka på länken Kinas regim i kris där vi samlat artiklarna om turerna kring den pågående maktkampen i Kinas kommunistregim. Vi vill hjälpa läsarna att sätta sig in i sammanhangen och förstå vad som pågår i Kina.