Kinas pensionsfond förlorade nära 40 miljarder 2008
Kinas åldrande befolkning är en företeelse som de flesta ekonomer talar om i olycksbådande toner och varnar för att de kommer bli en belastning för nationens hälso-och pensions-budgetar i framtiden. (Foto: AFP / Liu Lin)


Kinas nationella råd för socialförsäkringsfonden avslöjade i sin årsrapport att den nationella pensionen (socialförsäkringsfonden) har förlorat uppemot 39,4 miljarder yuan under 2008. Orsaken till raset är aktiemarknadens stora fall.

Större delen av fonden sparas huvudsakligen för den punkt inom en snar framtid när Kinas äldre befolkning kommer vara som störst.

En källa inom socialförsäkringsfonden sade att ”storleken på fonden är långt ifrån vad framtidens pensionärer kommer att behöva”.

Den årliga rapporten slog fast att på grund av det stora raset på den kinesiska aktiemarknaden växlade fonden från en stor vinst förra året till en förlust i år. Fondens sammanlagda tillgångar föll från 569,24 miljarder yuan till 562,37 miljarder under förra året. Avkastningen var -6,79%. Förra året låg den på 38,98%. 

I rapporten stod även att fonden i framtiden kan komma att stärka sina investeringar i så kallad private equity med så mycket som 56 miljarder yuan.

Man kommer även att vidta åtgärder för att anpassa sig till den rådande finanskrisen.Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/16888/