Kinas OS-löfte behöver följas upp enligt Bildt


Hongkongs folkvalde parlamentariker Martin Lee får inte inresetillstånd till Kina på grund av sitt engagemang för demokrati. Anita Brodén (fp) skrev en fråga till utrikesminister Carl Bildt där hon undrade om utrikesministern tänkte vidta några åtgärder för att göra det möjligt för Martin Lee att åka till Peking för att bevista OS nästa år.

När det gäller de olympiska spelen skriver Carl Bildt till svar att inför den Internationella olympiska kommitténs (IOK) beslut, deklarerade den kinesiska organisationskommittén att OS ”kommer att bidra till utvecklingen av de mänskliga rättigheterna”. Samtidigt lovades bland annat enklare procedurer för viseringar. Utrikesministern skriver i sitt svar:

– När vi närmar oss sommaren 2008 är det angeläget att den internationella olympiska rörelsen, med stöd av det internationella samfundet i övrigt, noggrant följer upp att de kinesiska värdarna lever upp till sina åtaganden mot IOK.

Utrikesministerns förhoppning är att OS ska bidra till att bredda och fördjupa diskussionen om mänskliga rättigheter i Kina. I och med att spelen kommer att äga rum där kommer landet att utsättas för en massiv exponering, där förhållandena i Kina visas upp och det skulle bidra till en positiv utveckling menar han och fortsätter:

– Trots att det är varje stats suveräna rätt att bestämma vem som får komma in i landet vore det mot denna bakgrund ett naturligt steg för Kina att bevilja Martin Lee inresetillstånd till Beijing under OS år 2008.

Inom EU pågår en fortlöpande kritisk dialog med Kina om mänskliga rättigheter. Frågan har just diskuterats för 24:e gången inom EU och i slutet av november kommer Sverige att ha bilaterala överläggningar i Peking med kineserna, om den för det kinesiska kommunistpartiet så känsliga frågan om mänskliga rättigheter.