Kinas olagliga organhandel fortsätter oförminskat
'Blodig skörd' är en noggrann redogörelse för sanna händelser och liknar mest en skräckhistoria. (Bild med tillstånd från Seraphim Editions)


2009 kom kanadensarna David Matas och David Kilgours bok ‘Blodig skörd’ ut, vilken bygger på rapporter om hur man i Kina dödar Falun Gong-samvetsfångar för att använda deras organ.

Boken avslöjar hur Falun Gong-fångar som vägrat ge vika för tortyr, och som i tusental ”försvunnit”, dödats för att tillhandahålla organ åt en lukrativ transplantationsmarknad där köpkraften utgörs av turister.

Efter det att anklagelserna nådde dagspressen i juli 2006 drev den kinesiska regimen igenom en lag som förbjöd försäljning av organ utan donatorns medgivande. Enligt Matas har emellertid verksamheten ökat sedan dess.

– Det kvarstår en diskrepans mellan antalet transplantationer och antalet personer, säger han till Epoch Times från sitt hem i Regina.

– Diskrepansen växer i takt med att antalet dödsstraff sjunker och antalet transplantationer stiger. Om man ser till dödsdomsstatistiken och antalet transplantationer så måste man dra slutsatsen att problemet inte bara fortsätter utan också förvärras.

Regimen erkände 2005 att man skördat organ från dödsdömda fångar, något som började i mitten på 80-talet.

– Min egen uträkning säger att de har varit tvungna att avrätta 30 000 människor om året för att få fram organ till det antalet människor som de transplanterar till och ingen antyder ens att de kommer i närheten av det, sade Matas.

I en kommentar vid en kongresskommission om Kina i juni 2010 sade författaren Ethan Gutmann att verksamheten med organstölderna spridits från Falun Gong-populationen till fängslade uigurer, kristna och tibetaner.

I ”Kinas fasansfulla organskörd”
intervjuar Gutmann ett antal Falun Gong-utövare som blivit blod- och organtestade i fångenskap, något som görs i syfte att undersöka huruvida de passar som donatorer. Enligt Matas pågår detta än idag.

– Det kommer fortfarande ut människor från Kina, Falun Gong-utövare som torterats och kan berätta om vad som hänt dem. De berättar just om denna blodprovstagning.

Gutmann rapporterar också att trots att den olagliga organskörden skars ned något före OS i Peking 2008 för att undvika läckor som kunde genera regimen, så fortsatte verksamheten som vanligt efter att spelen var slut.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/49522/